تحقیقی در تصوف و عرفان

مولف: خیرا... مردانی
ناشر: انتشارات سپهر آذین
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 512
قیمت: 3000 ریال
مشخصات ناشر: 2901208-0251


یکی از اهداف مخالفان اسلام در طول تاریخ فرقه سازی و د امن زدن به اختلافات فرقه ای نزد مسلمانان بوده است.تصوف هم به عنوان یک فرقه که امروزه با رنگ و لع