تجسیم در توحید!+سند

به یک نمونه از توحید وهابیت اشاره کنم که شاید برای شما مخاطب گرامی نیز جذاب باشد:إن الله عز و جل سمیع بصیر … یتکلم و یرضی و یغضب و یسخط و یعجب و یضحک و ینزل کل لیلة إلی سماء الدنیا کیف شاء … فیقول: هل من داع فاستجیب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ حتی یطلع الفجر … 
خداوند، می‌شنود و می‌بینید و صحبت می‌کند و راضی می‌شود و مسخره می‌کند و تعجب می‌کند و می‌خندد و هر روز از عرش به آسمان دنیا می‌آید … و می‌گوید: آیا دعا کننده‌ای هست تا دعایش را به اجابت برسانم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست تا گناهش را ببخشم؟ تا این‌که فجر طلوع می‌کند و خداوند به آسمان برمی‌گردد …(مجموع فتاوای- إبن تیمیه – جلد ۵، صفحه ۶۱) 
جالب اینجاست که إبن بطوطه می‌گوید: 
من خودم در مسجد دمشق شاهد بودم که إبن تیمیه در بالای منبر در رابطه با تجسیم سخن گفت و گفت: خداوند از آسمان به زمین می‌آید. سپس از پله‌های منبر پایبن آمد و گفت: همین‌طور که من از این پله‌ها پایین می‌آیم، خداوند هم از آسمان به زمین می‌آید. خیلی‌ها به او اعتراض کردند و او را بردند به محکمه و ….(رحلة- صفحه ۱۱۳) 
در کتاب سر اعلام النبلاء مطلبی در این باره آمده است که ماجرا را کمی بزرگتر می‌کند: 
کسی که اقرار نکند بر اینکه خداوند متعال تعجب می‌کند و می‌خندند و هر شب از آسمان دنیا می‌آید و می‌گوید: آیا دعا کننده‌ای هست تا دعایش را به اجابت برسانم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست تا گناهش را ببخشم؟ پس همانا او زندیق و کافر است. توبه داده می‌شود. اگر توب کرد که هیچ اگر توبه نکرد باید گردن او را زد و نماز نیز بر او خوانده نمی‌شود و در مقبره مسلمین نیز دفن نمی‌شود. 
به نظر شما مخاطب گرامی آیا این توحید و خداشناسی است؟