مولف: شیخ علی نمازی شاهرودی
ناشر: انتشارات نباء
مترجم: بازنویسی و تنظیم از محمد بیابانی اسکویی
نوبت چاپ: اول/۱۳۷۸
تعداد صفحات: ۲۲۸
قیمت: ۹۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ کارگر شمالی - کوچه هما - پلاک ۶ تلفن۸-۶۶۴۲۱۱۰۷


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که هرگاه بدعتها ظاهر شوند بر علما است که علم خویش را آشکار نمایند.اینبار هم عالمی از قبیله خوبان جهت روشنگری امت