کتاب بیان قرآن


مولف: سید محمد ضیاء آبادی
ناشر: نشر بهاران با همکاری بنیاد خیریه الزهراء،
مترجم:
نوبت چاپ: اول۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۹۷
قیمت: ۳۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن نشر بهاران ۶۶۴۱۴۱۷۷-۰۲۱نکته اساسی در این کتاب پرداختن به این موضوع است که مردم جهت درک قرآن به بیان و توضیح امام محتاج هستند.درک مقاصد قرآن نیاز به بیان دارد و بیان آن هم