بیان قرآن

مولف: سید محمد ضیاء آبادی
ناشر: نشر بهاران با همکاری بنیاد خیریه الزهراء،
مترجم:
نوبت چاپ: اول1383
تعداد صفحات: 97
قیمت: 3000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن نشر بهاران 66414177-021


نکته اساسی در این کتاب پرداختن به این موضوع است که مردم جهت درک قرآن به بیان و توضیح امام محتاج هستند. درک مقاصد قرآن نیاز به بیان دارد و بیان آن هم