بودن یا نبودن، مسئله این است(۶)

این مجموعه، امکان یا عدم امکان برخی گزاره ها را بررسی می‌کند.

آیا هرگونه ابراز خضوع و خشوع مصداق عبادت است؟
خیلی جمله ی سختی بود؟
این گونه می‌پرسم: آیا اگر نسبت به کسی تواضع به خرج دادی، یعنی که او را پرستیده ای؟
شاید بپرسی: مگر کسی خضوع را مصداق عبادت می‌داند؟
...

شاید و فقط شاید بپرسی: دلیل قرآنی برای این ادعا داری که هر خضوعی نه عبادت است و نه شرک؟
که من این آیه از قرآن را می‌خوانم:

وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانی‏ صَغیراً (۲۴/الاسراء) 
بالهای تواضع خویش را از از محبت و لطف، در برابر آنان(پدر و مادر) فرود آر و بگو: پروردگارا، همان گونه که آنها مرا در کودکی پروراندند، مشمول رحمتشان قرار ده.

خلاصه که خضوع و تواضع، نه تنها شرک نیست، که شرک هم نیست!
(جمله دوم جهت تاکید است)
پس لطفاً به بعضی هابفرمایید، اگر می‌بینند که ما در برابر امیرمان، علی ابن ابیطالب(علیه السلام) ابرازخضوع و تواضع می‌کنیم. به ما خرده* نگیرند.

*خرده گرفتن همان منفجر کردن است.خضوع