بودن یا نبودن، مسئله این است(۵)

این مجموعه امکان یا عدم امکان برخی گزاره ها را بررسی میکند.

همه میدانند خداوند صاحب نعمت است و نعمات خود را بر بندگانش به اندازه ای که بخواهد میدهد.حال سوال اینجاست که آیا این قدرت عطا کردن نعمت را به کس دیگری هم میدهد؟
آیا کسی یا کسانی از طرف خداوند صاحب موهبت شده اند که چیزی ببخشند یا نعمتی عطا کنند؟
تا این سوالات منجر به یک انفجار تروریستی دیگر در سامرا نشده است، سریعاً به پاسخ قرآنی آن میپردازیم:

سوره مبارکه توبه آیه ۷۴:
وَ ما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْله
به عیب جویی برنخواستند مگر آنکه خدا و پیامبرش آنان را از فضل خود بی نیاز گردانیدند.

کمی دقت کردن در این آیه همان و کلی مطلب فهمیدن همان.
علاوه بر خدا،رسول او نیز این توانایی (موهبتی) را داشته است که چیزی را بدهد، ببخشد، یا عطا کند به نحوی که دیگران از این بخشش بی نیاز شوند.

می دانم کمی سخت است، ممکن است به تو، انگ ناروشنفکری زنند، ممکن است.... اما اگر مسلمان هستی، کاسه گداییت را در راه عنایات رسول الله پهن کن، بد نمی‌بینی....
راستی تا به حال شنیده ای کسی که واقعاً فقیر و ندار است و گدایی میکند را به شرک محکوم کنند؟فضل و عنایت رسول خدا صلی الله علیه و آله