به حدی که پیامبر صلی الله علیه وآله او را طلاق داد

در ماه شعبان سال ۴۵ ﮬ حفصه از دنیا رفت و مروان بر جنازه او نماز خواند.(۱) 
حفصه دختر عمر بن خطاب ابتدا زوجه خنیس بن عبدالله بود. بعد از آنکه خنیس وفات کرد عمر او را به عقد پیامبر صلی الله علیه وآله در آورد. او با اخلاق و رفتار خود پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام را می‌آزرد، به حدی که پیامبر صلی الله علیه وآله او را طلاق داد و با اصرار بعضی رجوع فرمود.(۲)

در جنگ جمل خواست با عایشه حرکت کند، ولی برادرش عبدالله بن عمر مانع گردید.اما هنگامی که لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام به منزل ذی قار رسیدند عایشه نامه ای به این مضمون برای حفصه نوشت:((خبر زیادی لشکر ما به علی بن ابی طالب علیه السلام رسیده است و او از ترس در ذی قار اقامت کرده است و از این جنگ جان سالم به در نخواهد برد...)).
چون نامه به دست حفصه رسید کنیزان و مغنیه ها را جمع کرد و آنان دایره ها می‌نواختند و اشعاری می‌خواندند که در آنها امیرالمؤمنین علیه السلام را به بدی ذکر می‌کردند و زنهای بنی امیه جمع شدند و شادی می‌کردند.
خبر به ام کلثوم علیها السلام که رسید با عده ای از بانوان به صورت ناشناس وارد مجلس شدند و ناگهان صورتها را باز کردند. حفصه خجالت کشید. ام کلثوم علیها السلام آیه ای که مربوط به زنهای حضرت نوح و لوط علیهما السلام بود- که نافرمانی آن دو پیامبر را نمودند و درباره حفصه و عایشه نازل شده بود-بر حفصه قرایت کرد(۳) و فرمود: اگر تو و عایشه امروز برای خواری پدر من امیرالمؤمنین علیه السلام به یکدیگر کمک می‌کنید، این کار شما تازگی ندارد چرا که همین معامله را با جدم پیامبر صلی الله علیه وآله کردید.
حفصه چون دید رسوا شده است نامه عایشه را پاره کرد و از ام کلثوم علیها السلام خواست بیشتر از این او را رسوا نکند.(۴)


۱. المستدرک علی الصحیحین: ج۴ ص ۱۶. 
۲. صحیح بخاری: ج۳ ص۱۰۳، ج۶ ص۱۴۸. مسند احمد: ج۱ ص ۳۳ – ۳۴. صحیح مسلم: ج۴ ص ۱۹۳. شرح ابن ابی الحدید: ج۱۴ ص ۲۳.
۳. سوره تحریم: آیه ۱۰: ضرب الله مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شییا و قیل ادخلا النار مع الداخلین.
۴. شرح ابن ابی الحدید: ج۱۴ ص ۱۳.

منبع: تقویم شیعه/عبدالحسین نیشابوری/ص:۲۱۲ و۲۱۳/قم: انتشارات دلیل ما

 


 سایت فطرت