بنا به دلایل گذشته

به همان دلیل که بسیاری از پادشاهان تا آخر عمر ظلم و جور می‌کنند و خوش می‌گذرانند و خدا به‌شان مهلت می‌دهد، و به همان دلیل که قابیل برادش را کشت و خدا جلوی او را نگرفت، و به همان دلیل که فرعون سالیان دراز ظلم کرد و تا زمان مشخصی خداوند رگ حیاتش را قطع نکرد، به همان دلیلی که خدا خودش بهتر می‌داند، جلوی غاصبین خلافت مولا علی علیه السلام را نگرفت و مانع از غصب خلافت توسط آنان ظالمان نشد.

منبع: وب سایت اسلام تکس