بنابه نظر اهل‌سنّت، در چه شرایطی می‌توان امام را عزل کرد؟
 

اوّل: امام از دایره‏ی اسلام خارج شده، به وادی کفر درآید و مرتد شود. (این که دایره‏ی کفر و اسلام چیست و در چه صورت می‏توانیم به خروج امام از دایره‏ی اسلام حکم کنیم، در پاره‏ای از امور مورد بحث و اختلاف است.)

دوم: ترکِ نماز(اگر فسق و فجور امام به درجه‏ی ترک نماز نرسیده باشد، امامتش منعقد است و هر که بر او خروج کند بدعت گذار و خارج از دین خواهـد بود.).

سوم: نقص در تصرفات است یا این که امام نتواند وظایف خود را انجام دهد، چه این که زیردستانش فرمانبردار او نباشند و چه این که اسیر و زندانی شود و از انجام امور خلع ید شود و چه این که دیگری بر او قیام کرده و مسلط شده باشد که در این صورت، فردِ غالب، امام خواهد بود و چه این که امام به خاطر نقایص جسمانی هم چون: کوری و کری و دیوانگی، کفایت لازم را برای اداره‏ی امور از دست بدهد.

 سایت فطرت