بررسی یک تهمت تاریخی!

وقتی سخنی را به دروغ به کسی نسبت بدهی به او تهمت زده ای.

از قول امام صادق علیه السلام گفته اند که: ابوبکر دوبار من را به دنیا آورده است یعنی از دو طرف نسب من به ابو بکر می‌رسد.
هیچ کدام از شیعیان این حدیث را نقل نکرده اند این روایت را هیچ‌یک از علمای شیعه نقل نکرده اند، تنها مرحوم ابو الفتح اربلی در کتاب کشف الغمه آن را از عبد العزیز بن اخضر جنابذی که سنی حنفی است نقل کرده.

ضمناً حدیث از نظر اهل سنت هم بی اعتبار است. برای بررسی بیشتر کلیک کنیدفطرت