بررسی شجاعت جانشین پیامبر(صلی الله علیه و آله)

یکی از ویژگی ها و صفات معتبر در خلیفه و امام شجاعت است. اینک این صفت را درباره ی حضرت امام علی (علیه السّلام)وابوبکر بررسی می‌نماییم.

جنگ خندق و شجاعت حضرت علی
یکی از جنگ‌های مهم اسلام، جنگ خندق است. در این جنگ امیر مؤمنان علی علیه السلام در برابر سپاه کفر و شرک قرار گرفت.
 

در این هنگام رسول خدا «صلی اللّه علیه وآله وسلّم» فرمودند:
 

لَضَرْبَةُ عَلیٍّ فی یَوْمِ الخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الثَّقَلَیْنِ;
ضربه علی در جنگ خندق، از عبادت جنّ و انس نزد خدای تعالی برتر است. 
در برخی از نقل ها چنین آمده است:
 

لَضَرْبَةُ عَلیٍّ فی یَوْمِ الخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الاُمَّةِ إلی یَوْمِ القِیَامَة;
ضربه علی در جنگ خندق از عبادت تمامی امّت تا روز قیامت برتر است.
المستدرک علی الصحیحین: ۳ / ۳۲٫
 

تردیدی نیست ابوبکر بعد ازاینکه حضرت رسول«صلی اللّه علیه وآله وسلّم»دعوت حق رالبّیک گفتند،در هیچ جنگی شرکت نکرد و هیچ گاه شمشیری در راه خدا به دست نگرفت و در هیچ واقعه ای نبوده تا حضور او در آن و حملاتش نشان گر شجاعت او باشد.
ابوبکر در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله جوان تر بوده، طبیعی است که باید نیرو و نشاط بیشتری داشت،در عین حال ما جایگاه او را در تمام موارد از کتاب‌های اهل سنّت بررسی کردیم و نه تنها هیچ گونه بروزاتی که حاکی از شجاعت او باشد به دست نیامد; بلکه اموری در مواقف حسّاس از او سر زده که اسباب شرمندگی و انکسار خود و پیروانش را فراهم آورده است.
حاکم نیشابوری درباره جنگ حنین روایتی را با سند صحیح از ابن عبّاس نقل می‌کند. ابن عباس گوید:
تنها کسی که در جنگ حنین با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله ماند و استقامت کرد، علیّ بن ابی طالب، بود و همه پا به فرار گذاشتند.
المستدرک علی الصحیحین: ۳ / ۱۱۱٫
 

محققان بزرگ اهل سنّت که فرار ابوبکر و عمر را در جنگ خیبر ذکر کرده اند عبارتند از:
۱. احمد بن حنبل در کتاب المسند.
۲. ابن ابی شیبه در المصنَّف.
۳. ابن ماجه قزوینی در سنن المصطفی (صلی اللّه علیه وآله).
۴. ابوبکر بزّار در المسند.
۵. طبری در تفسیر و تاریخ.
۶. طبرانی در المعجم الکبیر.
۷. حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین.
۸. بیهقی در السّنن الکبری.
۹. ضیاء مقدسی در المختارة.
۱۰. هیثمی در مجمع الزّواید.
متّقی هندی در کتاب کنز العمّال فرار ابوبکر و عمر را در جنگ خیبر از افراد فوق نقل می‌کند.
کنز العمّال: ۸ / ۳۷۱٫
حال سوالی از عزیزانی که دردفاع ازخلفا،کاسه ی داغترازآش شده اند:شما که از شجاعت ابوبکر وعمر،وفتوحاتشان قلم فرسایی میکنید اگر امثال علی بن ابی طالب درمواقع حسّاس همچون آنان فرار را برقرار ترجیح میدادند ویاری پیامبر نمیکردند،آیا افرادی مانند ابوبکر وعمر می‌توانستند برکرسی بنشینند وکشورگشایی کنند؟
برای آشنایی با نحوه ی کشورگشایی عمربن خطاب به پست:آیا اسلام ایرانیان مدیون عمر است؟مراجعه نمایید.
تهیه وتنظیم:سایت تحقیقاتی اسلام پرسIslam-Press.Net