برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات معاویة بن ثعلبه

- معاویةبن ثعلبه گوید: مردی نزد ابوذر آمد و او در مسجد نشسته‏بود و علی علیه السلام در مقابل او نماز می‏خواند، گفت: ای اباذر، آیا مرا از محبوبترین مردم در نزد خودت خبر نمی‏دهی؟ زیرا به خدا سوگند می‏دانم که محبوبترین مردم به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محبوبترین آنها به نزد توست. ابوذر گفت: چرا، سوگند به آن که جانم در دست اوست، محبوبترین مردم به نزد من محبوبترین آنها به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و او همین شیخ است‏و با دست به علی علیه السلام اشاره نمود.(مناقب خوارزمی / ۲۹. بحارالانوار ۳۹ / ۲۷۵.)
- معاویةبن ثعلبه گوید: ابوذر؛ در مسجد نشسته‏بود و علی علیه السلام در جلو او نماز می‏خواند، مردی بر او وارد شد و گفت: ای اباذر، آیا مرا از محبوبترین مردم در نزد خود خبر نمی‏دهی؟ به خدا سوگند که می‏دانم که محبوبترین مردم نزد تو محبوبترین آنها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. ابوذر گفت: چرا، سوگند به خدایی که جانم در دست اوست محبوبترین مردم نزد من محبوبترین آنها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و او همین شیخ مظلوم و ستمدیده‏ای است که حقّش را غصب کرده‏اند.(بحارالانوار علیه السلام از پدرش علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: چون آیات اول سوره عنکبوت: الم، اَحَسِبَ‏النّاسُ... “آیا مردم پنداشته‏اند که آنان را رها ساخته‏اند که بگویند ایمان آوردیم، و امتحان نشوند”؟ نازل شد من گفتم: ای رسول خدا، این فتنه و آزمایش چیست؟ فرمود: ای علی، تو آزموده می‏شوی و دیگران هم به تو مورد آزمایش قرار می‏گیرند، و تو (در پیشگاه خدا) از گروهی دادخواهی خواهی نمود پس برای دادخواهی آماده باش.(بحارالانوار، ۲۸ / ۶۹.)سایت فطرت