برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات خطیب خوارزمی

حافظ خطیب خوارزمی گوید: از مطّلب‏بن عبداللَّه‏بن حنطب روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نمایندگان ثقیف هنگامی که حضور حضرت شرفیاب شدند فرمود: یا اسلام می‏آورید یا خداوند مردی را که از من -یا مانند نفس من- است بر سر شما برانگیزد... 
(مناقب خوارزمی / ۸۱.) 
و گوید: عایشه گفت: ای رسول خدا، بهترین مردم پس از شما کیست؟ فرمود: علی‏بن ابی‏طالب، او نفس من است و من نفس اویم.
(مناقب خوارزمی / ۹۰.)
خطیب خوارزمی از حارث اعور پرچمدار علی‏بن ابی‏طالب علیه السلام که گفت: به ما خبر رسیده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جمع یاران نشسته بود و فرمود: من علم آدم، فهم نوح، و حکمت ابراهیم را به شما نشان خواهم داد. چیزی نگذشت که علی علیه السلام از دور نمایان شد. ابوبکر گفت: ای رسول خدا، مردی را با سه تن از پیامبران قیاس کردی! به‏به به این مرد! او کیست ای رسول خدا؟ فرمود: ای ابوبکر، مگر او را نمی‏شناسی؟ گفت: خدا و رسولش داناترند. فرمود: او ابوالحسن علی‏بن ابی‏طالب است. ابوبکر گفت: به‏به به تو ای اباالحسن، مثل تو کجا یافت می‏شود ای اباالحسن؟!
(مناقب خوارزمی / ۴۵.)
ألا هَل مِن فَتًی کَأبی‏ترابِ/إمامٍ طاهرٍ فوقَ الترابِ/ إذا ما مُقْلَتی رَمَدَتْ فکُحْلی/تُرابٌ مَسَّ نعلَ أبی‏ترابِ هوالبَکّاءُ فی المحرابِ لکِن/هو الضَّحّاکُ فی یومِ الحِرابِ/ کَأنَّ الناسَ کلَّهُمُ قُشَورٌ/و مولانا علیٌّ کَاللُّبابِ/ ولایتُه بِلاریبٍ کَطَوقٍ/علی رَغْمِ المَعاطس فی الرقابِ/ ففاطمةٌ و مولانا علیٌّ/و نَجلاهُ سرُوری فی الکتابِ/ “هش دارید که آیا جوانمردی مانند ابوتراب و امام پاکیزه‏ای چون او بر سطح کره خاک وجود دارد”/؟/ “هرگاه چشم من درد گیرد سرمه آن غباری است که روی کفش ابوتراب نشسته باشد”/ “او کسی است که در محراب عبادت بسیار می‏گریست و در روز کارزار شاد و بشّاش به میدان می‏شتافت”/ “گویی همه مردم پوسته‏اند و مولای ما علی مغز آن است”/ “بی‏شک ولایت او -علی‏رغم گروهی- طوق گردن همه است”/ “فاطمه و مولایمان علی و دو فرزند او بر اساس کتاب خدا مایه سُرور منند”/
خطیب خوارزمی(الغدیر ۴ / ۳۹۷.)


 سایت فطرت