برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از مکتوبات مراغی مصری

- در کتاب الهدایة فی جواز مشروعیةالشهادة بالولایة، تألیف عالم جلیل، کاوشگر بزرگ: عراقی، به نقل از کتاب السُلافة فی أمر الخلافة تألیف مراغی مصری که از علمای اهل سنّت است (ص ۳۲) آورده است که: مردی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درآمد و گفت: ای رسول خدا، ابوذر پس از شهادت به رسالت شهادت به ولایت علی می‏دهد! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همین طور است؛ مگر گفتار مرا در غدیرخم فراموش کردید که:"هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست"؟!
- مراغی در تفسیر خود گوید: این که در مباهله، فرزندان و زنان را بر انفس مقدم داشت با آنکه یک مرد همیشه خود را فدای آنان می‏کند و هیچ‏گاه آنان را به خطر نمی‏اندازد، برای آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطمینان کامل و یقین قطعی داشت که حق با اوست و در این کار کمترین خطری متوجه خاندانش نخواهد شد.(تفسیر مراغی ۳ / ۱۷۴.)
 سایت فطرت