برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات جوینی خراسانی

- حافظ محدث جوینی خراسانی روایت کرده‏است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمامه سحاب خود را بر سر علی‏بن ابی‏طالب علیه السلام پیچید و دنباله آن را از جلو و عقب او انداخت و فرمود: پیش بیا، پیش آمد، فرمود: عقب برو، عقب رفت، فرمود: فرشتگان (در جنگ بدر) به همین صورت نزد من آمدند.(فراید السمطین ۱ / ۷۶.) و نیز از علی علیه السلام روایت کرده‏است که فرمود: در روز غدیرخم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمامه‏ای بر سر من نهاد و ادامه آن را بر دوشم افکند و فرمود: خداوند در جنگ بدر و حُنَین مرا به فرشتگانی مدد رساند که این گونه عمامه بسته‏بودند.(فراید السمطین ۱ / ۷۶.) 
- جوینی خراسانی از ابی‏الحمرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: هر که می‏خواهد به علم آدم، فهم نوح، حلم ابراهیم، زهد یحیی‏بن زکریّا، و نیروی موسی بنگرد، باید به علی‏بن ابی‏طالب نگاه کند.(فراید السمطین ۱ / ۱۷۰.)سایت فطرت