برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات شریک بن عبداللّه


- شریک‏بن عبداللَّه گوید: نزد اَعْمَش بودم و او در بستر بیماری افتاده بود، ابوحنیفه و ابن‏شُبُرمه و ابن‏ابی‏لیلی از در وارد شدند و (در ضمن عیادت) به او گفتند: ای ابامحمّد، اینک تو در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت قرار داری، و سابقاً احادیثی درباره (فضل) علی‏بن‏ابی‏طالب روایت نموده‏ای، اکنون از آنها توبه کن! اعمش گفت: مرا بنشانید، مرا بنشانید. او را نشاندند. گفت: ابوالمتوکل ناجی از ابوسعید خُدری برای ما روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: “چون روز قیامت شود خداوند به من و علی گوید: هرکه شما را دشمن داشت در آتش افکنید، و هرکه شما را دوست داشت به بهشت برید! و این است معنای این آیه که گوید: اَلْقِیا فی جَهَنَّمَ کُلَّ کَفّارٍ عَنیدٍ (سوره ق / ۲۴.): “بیفکنید شما دو تن در دوزخ هر کافر عناد پیشه‏ای را”. ابوحنیفه به همراهان گفت: برخیزید تا حدیثی سخت‏تر از این نیاورده‏است!(شواهد التنزیل ۲ / ۱۸۹.)
 

- شریک‏بن عبداللَّه گوید: هرگاه دیدی که مردی علی‏بن‏ابی‏طالب را دوست نمی‏دارد بدان که اصل او یهودی است.(أسنی المطالب / ۵۹.)
 

- به روایت خُذَیفةبن یمان فرمود: علی بهترین بشر است؛ هرکه نپذیرد حقّاً کافر است.(تاریخ دمشق ۲ / ۴۴۵. و نیز در ص ۴۴۶ از شریک‏بن عبداللَّه، و در ص ۴۴۷ از محمدبن منکدر آورده است.)سایت فطرت