برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات علّامه سیّد شرف الدین

- علامه سیّد شرف‏الدین - رحمه الله - گوید: در اینجا نکته‏ای است که تنها عالمان علم بلاغت به عمق آن می‏رسند و راسخان در علم و عارفان به اسرار قرآن قدر آن را می‏شناسند و آن اینکه: آیه کریمه ظهور دارد در عمومیت فرزندان و زنان و انفس چنانکه علمای علم بیان گواهند و کسانی که می‏دانند جمع مضاف، حقیقت در استغراق است این مطلب را به خوبی می‏دانند.

اما این عمومات از آن جهت در خصوص آنان اطلاق شده‏است که آنان چند نفر نمونه‏های اسلام و کاملترین مردم و برگزیدگان عالم و بهترین بهترینان از فرزندان آدمند و روحانیت اسلامی و خلوص عبودیتی که در آنان است در هیچ یک از آفریدگان وجود ندارد، بنابراین دعوت آنان برای مباهله در حکم دعوت همگان است و حضور همان چند نفر به منزله حضور همه امت است و آمین گفتن آنان بر دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کافی است و نیازی به آمین دیگران ندارد. با توجه به این مطلب روا می‏شود که آن عمومات بر خصوص همین چند تن اطلاق گردد.

و هر که در اسرار کتاب با حکمت الهی غور کند و در آن بیندیشد و بر اهداف آن آگاهی یابد خواهد دانست که اطلاق این عمومات بر خصوص آنان نظیر محتوای این شعر است که: لَیْسَ عَلَی‏اللَّهِ بِمُسْتَنْکَرٍ/اَنْ یَجْمَعَ الْعالَمَ فی واحِدٍ/ <هرگز از خداوند ناخوشایند و ناممکن نیست که همه عالم را در یک شخص فراهم آورد>.

- علّامه سیّد شرف‏الدین - رحمه الله - نیز پس از نقل سخن رازی گوید: دقت کن ببین او به روشنی دلالت آیه را بر برتری علی علیه السلام بیان نموده‏است و ناخودآگاه ندا به‏درستی این استدلال بلند کرده‏است. وی با آنچه از شیعیان گذشته و حال نقل کرده معارضه‏ای ننموده و کلمه‏ای در رد آنان بر قلم نیاورده‏است، گویی اعتقاد آنان را پذیرفته و به دلالت آیه بر عقیده آنان اعتراف نموده‏است، و تنها بر محمودبن حسن حمصی خرده گرفته‏است؛ در صورتی که اجماعی که رازی آن را بهانه قرار داده و بر حمصی حمله کرده‏است چیزی است که مورد قبول محمود حمصی و همعقیده‏های او نیست. دقت کنید.(الکلمة الغرّاء / ۵.)سایت فطرت