برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در نیم نگاهی به کتاب ریاض السالکی

- علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم هنگامی که از آن حضرت پرسیدند: پروردگارت در شب معراج با چه لغتی با تو سخن گفت؟ فرمود: با زبان علی با من سخن گفت، و به دلم افکند که گفتم: پروردگارا! تو با من سخن گفتی یا علی؟ فرمود: ای احمد، من چیزی هستم نه مانند چیزها، با مردم قیاس نمی‏شوم و به صفات مشابه آفریدگان وصف نشوم؛ تو را از نور خود آفریدم و علی را از نور تو، بر کمون دلت سرکشی کردم و هیچ‏کس را محبوبتر از علی‏بن ابی‏طالب در دل تو ندیدم، از این رو با زبان او با تو سخن گفتم تا دلت آرام یابد.(ریاض السالکین / ۲.)
- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اِنَّ عَلیّاً لَاُخَیْشِنٌ فی ذاتِ اللَّهِ"همانا علی درباره خدا بسیار سختگیر است".اُخَیْشِن مصغَّر اَخشن و آن اسم تفضیل از خشن است. و تصغیر در اینجا برای تعظیم و بزرگ نشان‏دادن است.(ریاض السالکین / ۲ و ۱.)
- و نیز فرمود: اِنَّ عَلیّاً مَمْسُوسٌ فی ذاتِ اللَّهِ"همانا علی درباره خدا سر از پا نمی‏شناسد". مَمْسُوس به معنای مجنون (دیوانه) است، همان‏گونه که مجنون از گفتار دیگران باک ندارد، علی علیه السلام نیز در راه خدا باک ندارد که دیگران درباره او چگونه قضاوت کنند.(ریاض السالکین / ۲ و ۱.)
 سایت فطرت