برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات عایشه

برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات عایشه - عایشه گوید:
یک روز صبح زود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که عبایی از موی سیاه بر دوش داشت بیرون شد، پس حسن آمد و او را زیر عبا برد، سپس علی آمد و او را نیز به زیر عبا در آورد، سپس فرمود: انّما یرید اللَّه... - سیوطی گوید: ابن‏مردویه از عایشه روایت کرده که گفت: گفتم: ای رسول خدا، گرامی‏ترین آفریدگان نزد خدا کیست؟ فرمود: ای عایشه مگر این آیه را نخوانده‏ای: انّ‏الذین‏آمنوا...(تفسیر درّ المنثور ۶ / ۳۷۹.) از عایشه روایت است هنگامی که امیرمومنان علیه السلام در جنگ با جوارج پیروز شد و آنان را بکشت گفت:"اختلافی که میان من و علی است مانع نمی‌شود که من سخنی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره او و خوارج شنیده ام بازگویم. من از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود:"آنان (خوارج) بدترین آفریدگانند که بهترین آفریدگان آنان را به قتل می‌رساند".سایت فطرت