چگونه شیعیان اعتقاد دارند که پیامبر و ائمه بر عالم امکان ولایت و تسلط دارند در حالی که برخی مضامینی که در روایات هست با این عقیده منافات دارد؟


 

توضیح:در بخش نودم دعای جوشن کبیر چنین آمده است: « یا من لا یحیی الموتی الا هو: ای کسی که مردگان را غیراز او زنده نمی‌کند. » چگونه شیعه عقیده دارد که ائمه می‌توانند مرده را زنده کنند؟

 

پاسخ:احیای مردگان به صورت استقلالی, مختص خداست.

مراد از عبارت مورد استشهاد آن است که آن کسی که به اراده, خواست و اذن خود مستقلا (یعنی بدون احتیاج به اذن دیگری) زنده می‌کند خداست و بس. این که پیامبر و ائمه ی هدی علیهم السلام زنده می‌کنند به اذن و قدرتی است که خداوند به ایشان داده است و اگر اعطای این قدرت الهی نباشد, ایشان عاجز صرف می‌باشند.

 

 سایت فطرت