برخی از خصوصیات حضرت علی علیه السلام در نیم نگاهی به کتاب رسالة التفضیل

- شیخ ابوالفتح کراجُکی -رحمه الله - که از فقیهان و متکلمان شیعه بوده‏است همین حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که در آخر آن فرمود: “و همانا خداوند در عوض عمل آن روز پاداشی به تو دهد که هر پیامبر و صدّیق و شهیدی به حال تو غبطه خورد”.(التفضیل / ۲۵. و نیز ینابیع المودة ۱ / ۶۳.) این احادیث شاهد فضل بزرگ و ارزش والایی برای آن‏حضرت است که هیچ یک از پیامبران و فرشتگان با او برابری ندارند. - کراجکی - رحمه الله - از ابن‏عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: علی برترین آفریدگان خدا غیر از من است، و حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتی‏اند و پدرشان از آن دو بهتر است، و فاطمه سرور زنان جهان است.(التفضیل / ۱۶ و ۱۹.)
- ابوذر - رحمه الله - گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام نظری افکند و فرمود: این بهترین گذشتگان و آیندگان از اهل آسمانها و زمینهاست...(التفضیل / ۱۶ و ۱۹..)
- پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی، تو امیر آسمانیان و امیر زمینیان و امیر گذشتگان و امیر باقی‏ماندگان (حاضران) هستی و پیش از تو و پس از تو امیری نبوده و نیست، و جایز نیست که به این نام نامیده شود کسی که خداوند او را بدین نام ننامیده‏است.(التفضیل / ۱۶ و ۱۹.) هیچ خردمندی شک نمی‏ورزد که کسی با چنین اوصافی برترین و شریفترین و بهترین آفریدگان است. - علّامه جلیل محمّدبن علی کراجکی - رحمه الله - گوید: آنچه ما در این مسأله بدان معتقدیم آن است که امیرمؤمنان علی‏بن ابی‏طالب علیه السلام از همه افراد بشر از گذشتگان و آیندگان جز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افضل است، و اجماع شیعه امامیه بر این قول است، و احدی از آنان در این‏باره مخالفت نکرده جز افراد حقیری که از طریق معروف منحرف شده‏اند با توجه به اهمالی که در آنان دیده می‏شود.(رسالة التفضیل / ۲.)سایت فطرت