برخورد با عمار یاسر

امام بلاذری در کتاب « أنساب الأشراف » می نویسد:« عثمان به عمّارِ یاسر گفت: یا عاضَّ أیر ابیه... ».[1]به علت زشتیِ کلامِ عثمان، از ترجمه صریح این جمله معذوریم.

براستی آیا در شأن خلیفه مسلمین است که این کلمات را بر زبان جاری کند آن هم به عمّارِ یاسر که یکی از بزرگترین صحابه پیامبر- صلی الله علیه و آله- می باشد و پیامبر- صلی الله علیه و آله- در شأن و فضیلت او روایات فراوانی فرموده اند مِن جمله اینکه متقی هندی در کتاب « کنز العمال » روایتی را در فضیلت عمار نقل می کند که:« عمّار با حق است و حق با عمّار است ».[2]

آیا چنین اشخاصی که به هنگام عصبانیّت، نمی توانند خود را کنترل کنند و حاضرند کلمات رکیک و زشت به زبان جاری کنند ولو به صحابی پیامبر- صلی الله علیه و آله-، قابلیّت خلافت مسلمین و جانشینی پیامبر- صلی الله علیه و آله- را که رحمةً للعالمین بوده اند دارند؟!

______________________

پی نوشت:

[1]. انساب الاشراف (چاپ دار الفکر – بیروت – 1420) – امر ابی ذر جندب بن جناده الغفاری رضی الله عنه – ج 6 ص 169 -نرم افزار المکتبه الشامله- أنساب الأشراف(مصدر الکتاب: موقع الوراق)- بعد موت یزید بن معاویه و مقتل مسعود بن عمر- باب الغفاری رضی الله عنه- جزء2- ص277:« وقد روی أیضاً أنه لما بلغ عثمان موت أبی ذر بالبذة قال: رحمه الله، فقال عمار بن یاسر: نعم فرحمه الله من کل أنفسنا، فقال عثمان: یا عاضَّ أیر أبیه أترانی ندمت علی تسییره؟ ».

[2]. کنز العمال (چاپ موسسه الرساله – بیروت – 1405 ه.ق) باب عمار رضی الله عنه – ج 13 ص 538 و 539- نرم افزار المکتبه الشامله- کنزالعمال(الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت 1989 م)- کتاب الفضایل من قسم الأفعال- باب عمار رضی الله عنه- جزء13- ص508: « 37412 - { مسند علی } عن سعد أنبأنا محمد بن عمر وغیره قالوا: قال علی حین قتل عمار: إن امرأ من المسلمین لم یعظم علیه قتل ابن یاسر ویدخل علیه المصیبة الموجبة لغیر رشید رحم الله عمارا یوم أسلم ورحم الله عمارا یوم قتل ورحم الله عمارا یوم یبعث حیا لقد رأیت عمارا وما یذکر من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم أربعة إلا کان رابعا ولا خمسة إلا خامسا وما کان أحد من قدماء أصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یشک أن عمارا قد وجبت له الجنة فی غیر موطن ولا اثنین فهنییا لعمار بالجنة ولقد قیل: إن عمارا مع الحق والحق معه یدور عمار مع الحق أینما دار وقاتل عمار فی النار ».