براین آیین می مانیم

مولف: دکتر نادر فضلی
ناشر: منیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول /1384
تعداد صفحات: 77
قیمت: 7500 ریال
مشخصات ناشر: خ مجاهدین چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد9 77521836


تاریخ اسلام مملو از حوادثی است که در هر کدام آنان فضایل، شایستگی ها و برتری های امیرالمومنین علیه السلام متبلور است.در این کتاب با استفاده از تاریخ مس