کتاب براین آیین می مانیم


مولف: دکتر نادر فضلی
ناشر: منیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول /۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۷۷
قیمت: ۷۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ مجاهدین چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد۹ ۷۷۵۲۱۸۳۶تاریخ اسلام مملو از حوادثی است که در هر کدام آنان فضایل، شایستگی ها و برتری های امیرالمومنین علیه السلام متبلور است.در این کتاب با استفاده از تاریخ مس