علت عدم قیام امیرالمومنین علیه السلام فدک و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها خشونت و سیاست عمر نتایج کشورگشایی ها آتش زدن احادیث چگونگی وضعیت زمان