براساس دعای جوشن کبیر استعانت فقط از خدا میباشد چرا شیعه از ائمه خود استعانت می‌جوید؟ این با مضمون دعاها منافات دارد.
 

توضیح:یکی از جملات بند سی و هشتم دعای شریف جوشن کبیر این است: « یا من لا یستعان الا به یعنی ای خدایی که به غیر او استعانت نمی‌شود. » و این با کلام خدا در سوره ی حمد موافق است: « و ایاک نستعین یعنی خدایا تنها از تو استعانت می‌جوییم. » چگونه شیعه در مشکلات خود از ائمه کمک و استعانت در خواست می‌کند؟

پاسخ ۱: قرآن, خود به استعانت از غیر خدا امر کرده است. 
۱-۱- خداوند در آیه ی ۴۵ سوره ی بقره می‌فرماید: « و استعینوا بالصبر و الصلوه و انها لکبیره الا علی الخاشعین یعنی به صبر و صلات استعانت بجویید و به درستی که صلات هر آینه بزرگ است مگر بر خاشعین. » همچنین خداوند در آیه ی ۱۵۳ سوره ی بقره می‌فرماید: « ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و صلات استعانت بجویید به درستی که خداوند با صبر کنندگان است. »
روشن است صبر و صلات در هر دو معنای ظاهر و باطن غیر از پروردگار است ولی استعانت به این دو چون به امر خداوند است و خداوند این دو را وسیله ی نجات و گشایش کارها قرار داده است مانعی ندارد (۱).

پاسخ ۲: پیامبران از غیر خدا استعانت کرده اند.

۱-۲- اگراستعانت از غیر خداوند حرام بود ذوالقرنین (که در سوره کهف قصه اش نقل شده) نمی‌فرمود: « اعینونی بقوه یعنی به قوت خود مرا اعانت کنید.» (این کلام را وقتی فرمود که به محل سد یاجوج رسیدند و بستن راه یاجوج و ماجوج را درخواست کردند پس فرمود: « مرا به قوت خود اعانت کنید تا برای شما سدی قرار دهم. »)

۲-۲- اگر طلب اعانت و یاری از غیر پروردگار جایز نبود خداوند در ‌آیه ی ۵ سوره ی مایده نمی‌فرمود « ‌تعاونوا علی البر و التقوی.» یعنی ای مؤمنین یکدیگررا در امور خیر اعانت کنید و در معصیت و تعدی یکدیگر را اعانت نکنید.» اعانت و استعانت مؤمنین از یکدیگر درامور خیر جایز و گاهی واجب و در امور شر حرام می‌باشد.

 

 

۱- معنای ظاهر صبر واضح است. از روایات صحیح و معتبر چنین استفاده می‌شود که در باطن دو معنای دیگر نیز دارد یکی روزه و دیگری رسول الله - صلی الله علیه و آله- . معنای ظاهر صلات نماز است و در باطن دو معنای دیگر دارد یکی صلوات بر محمد و آل محمد و دیگری ولایت مولی امیرالمؤمنین علیه السلام. در روایات هر سه معنای مذکور را فرموده اند و به استعانت به تمام معانی صبر و صلات امر شده است.
 سایت فطرت