بدعت تراویح

آیا صحیح است که نماز تراویح از بدعتهای حضرت عمربن الخطاب است و در زمان پیامبر اکرم نماز تراویح میان مسلمانان نبوده، چنانچه علماء اهل سنت به آن اشاره کرده اند. (عسقلانی، عینی، سرخسی).

1 ـ ابن الهمام: ظاهر المنقول أن مبدأها من زمن عمر.([1])

2 ـ عسقلانی: «فتوفی رسول الله ـ صلی الله علیه و سلّم ـ والناس علی ذلک ـ ای علی ترک الجماعة فی التراویح.. والمحفوظ أن عمر هو الذی جمع الناس علی أبی بن کعب([2]). یعنی پیامبر اکرم رحلت کرد در حالیکه مردم تراویح را به جماعت نمی خواندند. و آنچه که ثبت شده این است که عمربن الخطاب مردم را بر تراویح و به امامت ابی بن کعب جمع کرد.

3 ـ عینی: الأمر علی ذلک ـ یعنی علی ترک الجماعة فی التراویح. وقوله انی اری هذا، من اجتهاد عمر و استنباطه...»([3]). یعنی پیامبر اکرم از دنیا رفت در حالیکه تراویح را به جماعت نمی خواندند.

4 ـ امام بخاری از عبدالرحمن بن عبدالقاری نقل کرده که گفت: شبی از شبهای رمضان با عمر بن الخطاب(رضی الله عنه) به مسجد رفتیم مردم متفرق بودند و هر کسی برای خود نماز می خواند و بعضاً مردی با جمعی به نماز مشغول بود عمر چون این بدید گفت: به عقیده من اگر اینها را با یک امام گرد آوریم بهتر است، و در پی این تصمیم، أبی بن کعب را به امامت جماعت گماشت. شب دیگر به اتفاق به مسجد رفتیم و مردم به جماعت، نماز می خواندند، عمر گفت: نعم البدعة هذه; این بدعت خوبی است.([4])

سؤال مگر پیامبر اکرم بدعت گذار را گمراه و از اهل دوزخ نخوانده؟: کل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار.([5]) حال که تراویح در زمان پیامبر اکرم و خلیفه اول نبوده و خود عمر آنرا بدعت می داند، ما چه اصراری بر انجام بدعت و گمراهی و خریدن دوزخ داریم؟.

______________________

پی نوشت:

[1]. فتح القدیر 1: 407.

[2]. فتح الباری 4: 296.

[3]. عمدة القاری 11: 125.

[4]. صحیح بخاری 1: 342.

[5]. سبل السلام 2: 10 ـ مسند احمد 3: 310.