بخوانید و ثواب ببرید

شیخ ماحوزی متوفای ۱۱۲۱ درکتاب خود به نام الاربعین درصفحه ۳۹۵ نقل می‌کند که:

وروی أیضا فی المناقب بالاسناد عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):

إنَّ اللهَ جَعَلَ لِأخی علیٍّ فَضایِلَ لا تُحصی کَثرَةً، فَمَن ذَکَرَ فَضیلَةً مِن فَضایِلِهِ مُقِرّاً بِها غَفَرَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَما تَأخَّرَ، وَمَن کَتَبَ فَضیلَةً مِن فَضایِلِهِ لَم تَزَل المَلایِکَةُ تَستَغفِرُ لَهُ ما بَقِیَ لِتِلکَ الکِتابَةِ رَسمٌ، وَمَن استَمَعَ فَضیلَةً مِن فَضایِلِهِ غَفَرَ لَهُ الذُّنوبَ الَتّی اکتَسَبَها بِالاِستِماعِ، وَمَن نَظَرَ إلی کِتابٍ مِن فَضایِلِهِ غَفَرَ لَهُ الّذُنوبَ الّتی اکتَسَبَها بِالنَّظَرِ. ثُمَّ قالَ (صلی الله علیه وآله): النَّظَرُ إلی وَجهِ أمیرِ المؤمِنینَ عِبادَةٌ، وَذِکرُهُ عِبادَهٌ، وَلا یَقبَلُ اللهُ ایمانَ عَبدٍ ألّا بِوِلایَتِهِ (المناقب للخوارزمی ص ۳۲)

همچنین در کتاب مناقب باذکرسند ازعلی (علیه السلام) نقل شده که پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: بی شک خداوند برای برادرم علی فضایلی که قابل شمارش نیست قرار داده است پس هرکه فضیلتی از فضایل او را در حالی که به آن اقرار دارد و آن را پذیرفته ذکر کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را خواهد بخشید و هرکه فضیلتی از فضایل او را بنویسد مادام که آن نوشته باقی است فرشتگان برایش طلب بخشش کنند، و هرکه فضیلتی از فضایل اورا بشنود خداوند تمام گناهانی را که با گوشش انجام داده ببخشد و هرکه به نوشته ای که فضیلتی از فضایل او درآن است نگاه کند خداوند تمامی گناهانی را که با چشم کرده ببخشاید. سپس پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: نگاه به چهره امیرمؤمنان عبادت است و یاد او عبادت است و خداوند ایمان هیچ بنده ای را جز با ولایت او نمی‌پذیرد.

(کتاب الأربعین|الشیخ الماحوزی|۱۱۲۱ |الأولی|۱۴۱۷|أمیر – قم)