قطعه زیبایی در فیلم ولایت عشق وجود داشت که از یاد نمی رود. در آن سکانس ویژه مامون خطاب به امام علیه السلام می گوید: من این ردای خلافت را از تن بیرون می آورم و از شما می خواهم که شما آن را به تن کنید که از امام می شنود:

اگر این ردا را خدا بر تن تو کرده و حق است، اجازه نداری از تنت بیرون کنی و اگر مال تو نیست تو چه کاره ای که بخواهی آن را به دیگری ببخشی!

 

آری! این تلنگری است برای ما که بدانیم، خلیفه رسول خدا را، خدا تعیین می کند و نه دیگران. تا جایی که حتی اجازه بذل و بخشش و امتناع هم ندارند.تحریریه سایت فطرت