قطعه زیبایی در فیلم ولایت عشق وجود داشت که از یاد نمی‌رود. در آن سکانس ویژه مامون خطاب به امام علیه السلام می‌گوید: من این ردای خلافت را از تن بیرون می‌آورم و از شما می‌خواهم که شما آن را به تن کنید که از امام می‌شنود:

اگر این ردا را خدا بر تن تو کرده و حق است، اجازه نداری از تنت بیرون کنی و اگر مال تو نیست تو چه کاره ای که بخواهی آن را به دیگری ببخشی!

 

آری! این تلنگری است برای ما که بدانیم، خلیفه رسول خدا را، خدا تعیین می‌کند و نه دیگران. تا جایی که حتی اجازه بذل و بخشش و امتناع هم ندارند.تحریریه سایت فطرت