با یار آشنا سخن آشنا خوش است

سخن غدیر به فرزند آخر امیر، یعنی مهدی موعود، علیهما السلام نیز رسید(کلیلک) از اینکه نور الهی در جان علی است و در نسل او تا مهدی، از اینکه هر سرزمین کفر و عناد به دست عدلش ویران و بعد به مهرش آباد خواهد شد، از اینکه او چیره بر ادیان میشود و اینکه این اصل اصیل امامت، تا زمان او پابرجا خواهد ماند

أَلا إِنَّ خاتَمَ الْأَیِمَةِ مِنَّا الْقایِمَ الْمَهْدِیَّ. أَلا إِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَی‏الدِّینِ. أَلا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمینَ. أَلا إِنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها. أَلا إِنَّهُ غالِبُ کُلِّ قَبیلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ وَهادیها.
أَلاإِنَّهُ الْمُدْرِکُ بِکُلِّ ثارٍ لاَِوْلِیاءِاللَّهِ. أَلا إِنَّهُ النّاصِرُ لِدینِ اللَّهِ.
أَلا إِنَّهُ الْغَرّافُ مِنْ بَحْرٍ عَمیقٍ. أَلا إِنَّهُ یَسِمُ کُلَّ ذی فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ کُلَّ ذی جَهْلٍ بِجَهْلِهِ. أَلا إِنَّهُ خِیَرَةُاللَّهِ وَ مُخْتارُهُ. أَلا إِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلْمٍ وَالُْمحیطُ بِکُلِّ فَهْمٍ.
أَلا إِنَّهُ الُْمخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ الْمُشَیِّدُ لاَِمْرِ آیاتِهِ. أَلا إِنَّهُ الرَّشیدُ السَّدیدُ. أَلا إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَیْهِ.
أَلا إِنَّهُ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرونِ بَیْنَ یَدَیْهِ.
أَلا إِنَّهُ الْباقی حُجَّةً وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُ وَلا حَقَّ إِلاّ مَعَهُ وَلانُورَ إِلاّعِنْدَهُ.
أَلا إِنَّهُ لاغالِبَ لَهُ وَلامَنْصورَ عَلَیْهِ. أَلاوَإِنَّهُ وَلِیُ‏اللَّهِ فی أَرْضِهِ، وَحَکَمُهُ فی خَلْقِهِ، وَأَمینُهُ فی سِرِّهِ وَ علانِیَتِهِ.

آگاه باشید همانا آخرین امام، قایم مهدی از ماست.
هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.
هشدار! اوست انتقام گیرنده ی از ستمکاران.
هشدار! اوست فتح کننده ی دژها و منهدم کننده ی آن ها!
هشدار! اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و رهنمای آنان.
هشدار! اوست خون خواه تمامی اولیای خدا.
هان! همانا او یاور دین خداست.
هان! او از دریایی ژرف پیمانه‌هایی افزون گیرد.
هشدار! او به هر ارزشمندی به اندازه ی ارزش او و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه ی نادانی اش نیکی کند.
هان! او نیکو و برگزیده ی خداست.
هشدار! اوست میراث دار دانش ها و احاطه دار بر ادراک ها.
هان! او از پروردگارش خبر دهد و نشانه‌های او را برپا کند و استحکام بخشد.
هشدار! اوست بالیده و استوار.
آگاه باشید! هم اوست که اختیار امور جهانیان به او سپرده شده است.
هان! پیشینیان از قرن ها ظهور او را پیشگویی کرده اند.
هشدار! اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود. (این تعبیر به عنوان حجت، امامت و مسیولیت است و نظری به رجعت دیگر امامان ندارد. زیرا آنان حجت‌های پیشین اند که دوباره رجعت خواهند کرد.)
راستی و درستی و روشنایی جز با او نیست.
هان! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده او یاری نخواهد گشت.
هشدار! او ولی خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانت دار امور آشکار و نهان است.

قطره ای بود، از باران غدیر
 سایت فطرت