با برادران اهل سنت در زیارت امام رضا علیه السلام

آیا اهل سنت نیز به زیارت امام رضا علیه السلام می‌روند؟
نه تنها شیعیان بلکه محدثان و مردم سنی مذهب نیز احترام زیادی برای امام رضا علیه السلام قایل بوده اند و به زیارت وی می‌رفته اند. بنا به نقل ابن حجر، افرادی چون ابوبکر بن خزیمه و ابوعلی الثقفی و عده ای دیگر از محدثان بزرگ به زیارت آرامگاه شریفش می‌رفته اند. (تهذیب التهذیب ۷ / ۳۸۷) 
ابن حیان از محدثان و رجال شناسان معروف اهل سنت در قرن چهارم در ذیل نام مبارک امام می‌نویسد:"علی ابن موسی الرضا علیه السلام به وسیله سمی که مامون به آن حضرت خوراند، رحلت یافت و این حادثه در روز شنبه آخرین روز سال ۲۰۳ هجری بود. قبر او در سناباد، خارج از موقان در کنار قبرهارون معروف است. من بارها آن را زیارت کرده ام. وقتی در طوس بودم، هیچ مشکلی بر من وارد نمی‌شد، مگر اینکه به زیارت قبر علی ابن موسی الرضا -صلوات الله جده و علیه- رفته و از خدا گشایش آنرا می‌خواستم و به درجه اجابت می‌رسید و سختی از من برطرف می‌شد. … این چیزی است که بارها آنرا تجربه کرده ام و دیده ام نتیجه همان بود. خدا ما را با محبت رسول خدا و اهل بیتش بمیراند."(الثقات، ‍چاپ هفدهم ۸/۴۵۶-۴۵۷)