مولف: سید مجتبی حسینی
ناشر: نیستان
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۵۹
قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: ۲۲۶۱۲۴۴۳


بحث و بررسی در مورد رجعت که یکی از مسلمات عقاید تشیع است در رسالات و کتب زیادی مطرح شده است.این کتاب سعی دارد ضمن اثبات این امر با توجه به آیات قرآن