ای خدا دیگه دوست ندارم

داشتم قرآن می‌خواندم. تا به این آیه برخوردم:

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحیماً (نساء۶۴)
و اگر آنها که به خود ستم روا می‌داشتند، نزد تو می‌آمدند، و استغفار می‌کردند و رسول هم برایشان استغفار می‌نمود قطعاً خدا را توبه پذیر و مهربان می‌یافتند.
قرآن را بستم و فکر کردم؛
شرایط سه گانه قبولی توبه:رجوع به رسول، استغفار بنده و استغفار رسول برای بنده
یعنی چی؟ یعنی برای توبه باید به رسول مراجعه کرد؟ کمی برایم سخت بود.آخر ما یک عمر گفتیم فقط خدا و واسطه ممنوع. اما با هر کلنجاری بود قبول کردم.
اما یک مشکل دیگر، زمان حال چطور؟امروز که رسول خدا زنده نیست چطور؟
اول گفتم: حتماً این آیه، فقط برای مردم همان زمان است، که دیدم منطقی نیست.به هرحال بعید است که آیه منسوخ شده باشد
بعد از خودم پرسیدم، نکند الان هم باید به رسول خدا - که زنده نیست -رجوع کنیم؟ نکند این مجوزی برای زیارت قبر او باشد. و نکند این تایید نظر کسانی باشد که روح را زنده می‌دانند و دانا؟!
دوباره آیه را خوندم وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ.....
نه این غیر ممکن است، پس جواب رفقا را چی بدهم؟ مثلاً عمری است به ما می‌گویند روشن‌فکر... خدایا، این چه آشی بود برای ما پختی؟
از زمانی که خودم را به مسلمانی شناختم، با هرگونه توسل و زیارت مخالف بودم و ادعا داشتم این حرفا شرک به خداست... حالا میگویی....
نه نشد!
ای خدا دیگه دوست ندارم.فطرت