ایها المسلمون! و ما هو صاحبنا بمجنون
 

در صحاح اخباری نقل ‌شده ‌است که پیامبر در تعداد رکعات نماز اشتباه‌می‌کرد و سلام‌ می‌داد‍، سپس با هیبتی توأم با عصبانیت و حالتی شگفت ‌انگیز به گوشه‌ای می‌خزید! تا این‌که فردی از صحابه نزد او می‌آمد و این موضوع را به وی تذکّر می‌داد! آن‌گاه او پرس‌وجومی‌کرد که آیا چنین است که او گفته. و وقتی اطمینان‌ پیدا می‌کرد مابقی نماز را حال یک رکعت یا دو رکعت باشد به‌ جا می‌آورد!! (۱) 

روشن است که در این نقل تاریخی چه اتهامات بزرگی متوجّه نبیّ خدا است که نهایتاّ حتّی با وجود تذکّر، وی در انجام واجبات خویش در حدّ یک مسلمان ساده نیز درست‌ کردار نبوده ‌است، و جای تعجّب و تأسّف است که بر نقلی با این درجه از رکاکت، کسانی مهر صحّت ‌زده‌اند

و از آن بالاتر آن که داستان را در جوار این حدیث نبوی آورده‌اند که می‌فرماید: «وقتی یکی از شما به‌ نماز ‌می‌ایستد شیطان به محضر او می‌آید و او را می‌فریبد تا جایی ‌که نمی‌داند چند رکعت به‌جای ‌آوره ‌است...» (۲) آیا این به ذهن نمی‌رسد که ممکن است نویسنده درصدد القای این موضوع باشد که شیطان رسول خدا را العیاذ بالله فریفته است؟ حال آن‌که ما در آیات قرآن می‌خوانیم که شیطان راهی برای تسلّط بر انبیاء ندارد(۳)

ودرد آور است که در این نقل گویا حتّی از این آیه شریفه نیز غفلت ‌شده ‌است که می‌فرماید: و ماهو صاحبکم بمجنون!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ اشتباه رسول خدا در تعداد رکعات نماز در صحاح:
صحیح البخاری - ج ۱ - ص ۱۲۳ – ۱۲۴- باب تشبیک الأصابع فی المسجد و غیره:... صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم احدی صلاتی العشی قال ابن سیرین قد سماها أبو هریرة ولکن نسیت انا قال فصلی بنا رکعتین ثم سلم فقام إلی خشبة معروضة فی المسجد فاتکأ علیها کأنه غضبان ووضع یده الیمنی علی الیسری وشبک بین أصابعه ووضع خده الأیمن علی ظهر کفه الیسری وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفی القوم أبو بکر وعمر فهابا ان یکلماه وفی القوم رجل فی یدیه طول یقال له ذو الیدین قال یا رسول الله أنسیت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أکما یقول ذو الیدین فقالوا نعم فتقدم فصلی ما ترک ثم سلم ثم کبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وکبر ثم کبر وسجد ‹ صفحه ۱۲۴ › مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وکبر فربما سألوه ثم سلم فیقول نبیت ان عمران بن حصین قال ثم سلم باب المساجد التی علی طرق المدینة والمواضع التی صلی فیها النبی صلی الله علیه وسلم
صحیح البخاری - البخاری - ج ۱ - ص ۱۷۵- باب هل یأخذ الامام إذا شک بقول الناس
صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج ۲ - ص ۸۳ – ۸۸:... قال سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ثلاث رکعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسیط الیدین فقال أقصرت الصلاة یا رسول الله فخرج مغضبا فصلی الرکعة التی کان ترک ثم سلم ثم سجد سجدتی السهو ثم سلم

۲- ذم اشتباه‌کردن در تعداد رکعات نماز در صحاح
صحیح مسلم - ج ۲ - ص ۸۲ – ۸۳- باب السهو فی الصلاة والسجود له: حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک عن ابن شهاب عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی هریرة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إن أحدکم إذا قام یصلی جاءه الشیطان فلبس علیه حتی لا یدری کم صلی فإذا ‹ صفحه ۸۳ › وجد ذلک أحدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس
۳ـ ما در قرآن می‌خوانیم که شیطان راهی به بندگان مخلص خدا نداردص/۸۳ و انبیاء نیز از جمله‌ی مخلصین در کلام باری‌تعالی نام‌برده‌شده‌اندص/۴۶، مریم/۵۱، یوسف/۲۴