به نقل ابن‌اثیر در کامل‌التّاریخ وقتی در سقیفه کار خلافت از دست انصار خارج‌شد و ورق به نفع مهاجرین برگشت. انصار و یا برخی از ایشان گفتند: «ما با هیچ‌کس مگر علی بیعت‌نمی‌کنیم.»۱

چرا انصار از میان مهاجرین امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام را مستحقّ این منصب می‌دانستند

این درحالی است که ایشان در آن جمع حضور هم نداشتند و چرا مهاجرین نه تنها به این پیشنهاد اعتنا نکردند بلکه حضرت امیر علیه‌السّلام را بر حضور در این محفل نیز آگاه ‌ننمودند


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


۱ـ الکامل فی التاریخ - ابن الأثیر - ج ۲ - ص ۳۲۵و شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج ۲ - ص ۲۲

حدیث السقیفة وخلافة أبی بکر رضی الله عنه وأرضاه لما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتمع الأنصار فی سقیفة بنی ساعدة لیبایعوا 

سعد بن عبادة: فبلغ ذلک أبا بکر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبیدة بن الجراح فقال: ما هذا 

فقالوا: منا أمیر ومنکم أمیر فقال أبو بکر: منا الأمراء ومنکم الوزراء. ثم قال أبو بکر: قد رضیت لکم أحد فذین الرجلین عمر وأبا عبیدة أمین هذه الأمة. 

فقال عمر: أیکم یطیب نفسا أن یخلف قدمین قدمهما النبی صلی الله علیه وسلم فبایعه عمر وبایعه الناس. فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبایع إلا علیا.


 


 .