ایمان حضور

یک بار دیگر در آستان مقدس حضرتش ایستاده و سرا پا شور و شوق به ضریح زیبای با شکوهش چشم دوخته بودم.

کنارمخانمی اشک ریزان و ناله کنان با امام معصوم خود نجوا می کرد...

کمی آن طرف تردختر جوانی برای خانم پیری زیارت نامه را می خواند و پیرزن دست برسینهبا خضوع و خشوع باشکوهیبه ضریح مقدس چشم دوخته زیارت نامه را زمزمه می کرد.

با شنیدن صوتی حزین و دلنشین مرغ روحم بال گرفت.....یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله.....و به جایی رفت که مارا به جرم زیارت و خواندن و در خواست از پیامبر(ص)و ایمه(ع)کافر دانسته و معتقدند که :ایمه (ع) مرده اند پس نمی توانند اجابت کنند و زیارت آنها بت پرستی ودرخواست کمک آز آنها شرک است.....

اما من اینجا و در بین این انبوه جمعیت به وضوح می بینم که اینان ایمان دارند که:ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

پس به زیارت می آیند چون معتقدند که امامشان زنده است. صدایشان را شنیده و سلامشان را پاسخ گو است. پس اورا تعظیم کرده و رنج سفر را برای زیارت آن برزگواربرخود هموار می نمایند چرا که می دانند که آن کریم فرزند کریمبه زایران خویش توجه بیشتری خواهد کرد.