اگر ولی به معنای دوست باشد...

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون‏
این است و جز این نیست که سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‏اند و نماز را برپا می‏دارند، و در حال رکوع، زکات می‏دهند.
اهل وهابیت در مورد آیه ی ۵۵ سوره ی مایده می‌گویند ولی به معنای دوست و یاور است نه به معنای سرپرست.

اگر طبق نظر آن ها ولی به معنای دوست باشد ترجمه ی آیه چنین می‌شود:
این است و جز این نیست که دوست شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‏اند و نماز را برپا می‏دارند، و در حال رکوع، زکات می‏دهند.

یعنی که مسلمانان به غیر از خدا و رسول و آن فرد خاص که در رکوع زکوة داده است، هیچ دوست دیگری ندارند. و یا بهتر بگوییم:
با هیچ کس دیگر از جمله همسایه، آشنا، هم کلاسی، هم کار و... نباید دوست شوند.
 فطرت