اگر ضریح بد است، اگر ساخت ضریح اسراف است، اگر ضریح باعث فقیر شدن مردم می‌شود، پس ساخت هرگونه نماد و بنای ملی و مذهبی هم بد است و اسراف است و منجر به فقر مردم می‌شود. بنابراین بیاید میدان آزادی را خراب کنیم چون آن زمان که آن را ساخته‌اند فقرا را در نظر نگرفته‌اند، بعد از دولت فرانسه بخواهیم برج ایفل را نابود کند چون در ساخت ان خیلی هزینه شده است و او هم با آغوش باز استقبال خواهد کرد و بعد از مسیحیان داخل و خارج بخواهیم که آن‌ها هم تمام کلیساها را خالی کنند و آن‌ها را تبدیل به مسکن برای جوانان کنند. منبع: وبلاگ مختصر و مفید