اگر زیارت حرام است چرا عایشه؟

اگر زیارت قبور بر زنان حرام است چرا عایشه آن را انجام می‌داد؟

وهابیون با استناد به روایاتی (که البته در صحیح بخاری و مسلم یافت نمی‌شوند) زیارت کردن قبور را بر زنان حرام می‌دانند. از جمله آن روایات این است که رسول خدا ص فرموده: (لعن الله زائرات القبور: خداوند لعنت کند زنانی را که به زیارت قبور می‌روند) ۱ 
نقد دیدگاه وهابیون: 
اولا: این حدیث با حدیث دیگری از رسول خدا ص در تعارض است و آن اینکه عایشه گوید رسول خدا ص از زیارت قبور نهی فرمود، ولی بعدا به آن امر کرد.۲ ضمن اینکه ذهبی از علمای اهل سنت این حدیث را در حاشیه کتاب المستدرک علی الصحیحین نقل کرده و آن را صحیح دانسته است 
ثانیا: این حدیث با عمل و روش عایشه نیز در تعارض است چرا که بنابر خبری وی قبر برادرش عبد الرحمن را زیارت می‌کرد. ابن ابی ملیکه می‌گوید: عایشه را دیدم که قبر برادرش عبد الرحمن بن ابی بکر را که به طور ناگهانی در حبشی در جنوب مکه درگذشت و در مکه مدفون گردید را زیارت می‌کرد. همچنین می‌گوید: روزی عایشه برای زیارت به طرف قبور می‌رفت، به او گفتم مگر پیامبر از زیارت قبور نهی نفرموده؟ وی گفت: اری نهی کرد ولی بعدا به زیارت قبور دستور داد.۳ 
ثالثا: این حدیث با عمل و روش قطعی حضرت زهرا که قبر پیامبر خدا را زیارت می‌کرد و هر جمعه یا هفته ای دو روز به زیارت قبر حمزه سید الشهدا و دیگر شهدای جنگ احد می‌رفت در تضاد است. 
رابعا: علمای اهل سنت قبل از ابن تیمیه و بعد از او به جواز زیارت قبور برای زنان فتوا داده اند و لعنی را که در حدیث آمده به جهت صبور نبودن زنان در مصیبت از دست دادن عزیزانشان دانسته اند پس اگر زنان در این مصائب صبور باشند و جزع نکنند و زیباییهایشان را به نامحرم نشان ندهند در جواز زیارت قبور برای انان هیچ اشکالی وجود ندارد. 
خامسا: برخی دیگر از علمای اهل سنت این حدیث را به جهت وجود راویان ضعیف در سندش به کلی ضعیف دانسته اند و نقل ان از رسول خدا ص را منکر شده اند. از جمله شیخ منصور علی ناصف در کتاب التاج الجامع للاصول و ملا علی قاری و نووی و قرطبی و قسطلانی و ابن عبد البر و ابن عابدین و ترمذی و....

______________________
پی نوشت: ۱- المصنف از عبدالرزاق ۳/۵۶۹ ۲-السنن الکبری ۴/۷۸ ۳-همان ۴/۱۳۱