اگر اهل سنت غدیر را قبول نداشتند

اگر اهل سنت غدیر را قبول نداشتند یا بهتر بگویم در کتبشان از غدیر چیزی نمی‌گفتند یا اصلا آن را رد می‌کردند چه می‌شد؟یا موضع ما چه بود؟ آیا در مقبولیت غدیر نزد ما تغییراتی ایجاد می‌شد؟

 

جواب صریح ما این است که هیچ! اصلاً ما به اعتبار بیان اهل سنت نبوده است که غدیر را باور کرده‌ایم.و اگر از منابع آن ها نقلی می‌کنیم برای خودشان است نه خودمان...

توجه داشته باشید ما حتی برای استحکام بخشیدن به عقیده خودمان هم از منابع آن ها چیزی نقل نمی‌کنیم.بلکه برای باورداشت و تذکر به خودشان است که سراغ منابعشان می‌رویم.

بنابراین اگر آن ها در کتابهایشان نقل و بحثی در مورد غدیر نمی‌داشتند اصلاً برای ما مهم نبود. کما این که اصلاً برای ما مهم نیست که با تمام این منابع می‌خواهند غدیر را باور کنند یا نکنند.

فقط همین!به نقل از وبلاگ:"من هم شیعه هستم"