اگر باید به امیرالمؤمنین (علیه السلام) اقتدا کرد و این امر واجب است، چرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این مورد چیزی نفرموده‌اند؟
 

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در احادیث متعددی به لزوم تبعیت از ائمه اهل بیت (علیه السلام) اشاره کرده‌اند. در ذیل به برخی از آن اشاره می‌شود:

۱- آن کسی که مسرور می‌شود و خواهان است هم چون من زندگی کند وچون من بمیرد و در بهشت جاویدان پروردگارم، سکونت گزیند، علی را پس از من دوست و ولی خود بداند، دوست علی را دوست بدارد و پس از من به اهل بیتم اقتدا کند.

(کنزالعمال ۶/۲۱۷ ح ۳۸۱۹ ؛ منتخب الکنز ؛ مسند احمد ۵/۹۴ ؛ کتاب حلیه حافظ ابونعیم ؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲/۴۵۰ (طبع مصر)، مسند احمد بن حنبل /۴۴۹: مناقب علی بن ابیطالب)

۲- آن کس که دوست دارد هم چون من زندگی کند و چون من بمیرد و داخل بهشتی که پروردگارم به من وعده داده، بشود، علی وذریه ی او را دوست بدارد چرا که آنها هرگز شما را از درب هدایت خارج نمی‌کنند و هیچگاه در وادی ضلالت داخل نخواهند ساخت. (کنزالعمال ۶/ ۱۵۵، ح۲۵۷۸)

۳- کسی که می‌خواهد هم چون من زندگی کند و هم چون من بمیرد و ساکن بهشت جاویدان موعود پروردگار می‌گردد، باید علی‌ابن ابیطالب را دوست بدارد. او هرگز شما را از هدایت خارج نخواهد ساخت و هیچگاه داخل ضلالت نخواهد نمود.
(مستدرک حاکم ۳/۱۲۸ ؛ کنزالعمال ۶/۱۵۵ ح ۲۵۷۷ ؛کبیر طبرانی ؛ فضایل الصحابه ابونعیم)

۴- در هرنسلی از امتم، افراد عادل و دادگستری از اهل بیتم وجود دارندکه تحریف‌های افراد گمراه ومطالب پوچی که افراد مخرب در دین ایجاد می‌کنند وتأویل‌ها وتفسیرهای نادرست افراد جاهل از دین را، نفی می‌کنند واز بین می‌برند. بدانید امامان وپیشوایان شما، پیشاهنگان وافراد نمونه‌ی شما درپیشگاه خداخواهند بود، پس بنگریدچه کسی رابه پیشوایی وپیشاهنگی درپیشگاه خدا انتخاب می‌کنید.
(الصواعق ابن حجر /۹۰ ؛ سیره ی ملا در تفسیر آیه ی « وقفوهم انهم مسیولون »)

۵- از ائمه‌ی اهل بیت (علیه السلام) پیش نیفتید که هلاک می‌شوید؛ در مورد آنان کوتاه نیایید و عقب نمانید که نابود می‌گردید؛ به آن ها نیاموزید که از شما آگاه ترند. (طبرانی؛ الصواعق المحرقه /۸۹)

احادیث فوق نمونه‌هایی از احادیثی است که در این باب در کتب اهل سنت بیان شده و در منابع شیعی تعداد آنها فراوان است.


 سایت فطرت