شیعه از مکتب خلفا پیروی نمی کند زیرا:

۱- در کتاب خدا و سنت و سخنان پیامبر(ص)، هیچ امری مبنی بر تبعیت از مذاهب اربعه وجود ندارد.

۲- حتی اگر شیعه، برای روسای مذاهب اربعه جلالت و عظمت قایل باشد؛ اهل بیت پیامبر(ص) سزاوارتر از ایشان برای تبعیت هستند. آنها کسانی هستند که آیه ی تطهیر در شانشان نازل شده و خداوند ایشان را از هرگونه رجس و خطایی پاک گردانیده است. رسول اکرم(ص) ایشان را «پرچم های هدایت»، «کشتی نجات» و «بقایای آن حضرت در میان امت اسلام» معرفی نموده است.

۳- پیامبر(ص) درباره ی اهل بیت خویش فضایل بیشماری بیان کرده و در موارد بسیاری، به تبعیت از ایشان امر نموده است؛ در حالی که در باره ی روسای مذاهب اربعه، هیچ سخنی نفرموده است.ایشان درباره ی اهل بیت خویش می فرمایند:«از ایشان پیش نیفتید که هلاک می شوید و از پیوستن به ایشان کوتاهی نکنید که نابود می گردید و به آنها چیزی نیاموزید که از شما آگاه ترند. (الصواعق المحرقه /۱۳۵، باب وصایای پیامبر(ص))

۴- خداوند در قرآن کریم به تبعیت از اهل بیت پیامبر(ص) امر کرده و فرموده است: «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم» (نساء ۵/۵۹) و جز اهل بیت (ع) که قرآن شهادت به پاکی و طهارت ایشان می دهد، چه کسی مصداق اولی الامر است و می تواند هم چون پیامبر(ص) مورد متابعت قرار گیرد و جز ایشان چه کسی هم سنگ پیامبر(ص) بوده و پیروی از او همانند پیروی از پیامبر(ص) است.

۵- علاوه بر همه ی دلایل گذشته، مسلمانان سه قرن صدر اسلام، با توجه به این که در آن زمان روسای مذاهب اربعه هنوز به دنیا هم نیامده بودند؛ چگونه می توانستند در احکام از ایشان تبعیت کنند؟ این مذاهب کجا و مردم قرن های اول و دوم و سوم کجا؟ اشعری در سال ۲۷۰، احمد حنبل در سال۱۳۴، شافعی در سال ۱۵۰، مالک در سال ۹۵ و ابوحنیفه در سال ۸۰ هجری دیده به جهان گشوده اند!!!

بنابراین شیعه از صدر اسلام پیرو خدا و پیامبر(ص) و متدین به مذهب اهل بیت(ع) بوده است.

 

//سایت فطرت