شیعه از مکتب خلفا پیروی نمی‌کند زیرا:

۱- در کتاب خدا و سنت و سخنان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، هیچ امری مبنی بر تبعیت از مذاهب اربعه وجود ندارد.

۲- حتی اگر شیعه، برای روسای مذاهب اربعه جلالت و عظمت قایل باشد؛ اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) سزاوارتر از ایشان برای تبعیت هستند. آنها کسانی هستند که آیه ی تطهیر در شانشان نازل شده و خداوند ایشان را از هرگونه رجس و خطایی پاک گردانیده است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ایشان را «پرچم‌های هدایت»، «کشتی نجات» و «بقایای آن حضرت در میان امت اسلام» معرفی نموده است.

۳- پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) درباره ی اهل بیت خویش فضایل بیشماری بیان کرده و در موارد بسیاری، به تبعیت از ایشان امر نموده است؛ در حالی که در باره ی روسای مذاهب اربعه، هیچ سخنی نفرموده است.ایشان درباره ی اهل بیت خویش می‌فرمایند:«از ایشان پیش نیفتید که هلاک می‌شوید و از پیوستن به ایشان کوتاهی نکنید که نابود می‌گردید و به آنها چیزی نیاموزید که از شما آگاه ترند. (الصواعق المحرقه /۱۳۵، باب وصایای پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم))

۴- خداوند در قرآن کریم به تبعیت از اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) امر کرده و فرموده است: «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم» (نساء ۵/۵۹) و جز اهل بیت (علیه السلام) که قرآن شهادت به پاکی و طهارت ایشان می‌دهد، چه کسی مصداق اولی الامر است و می‌تواند هم چون پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مورد متابعت قرار گیرد و جز ایشان چه کسی هم سنگ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده و پیروی از او همانند پیروی از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است.

۵- علاوه بر همه ی دلایل گذشته، مسلمانان سه قرن صدر اسلام، با توجه به این که در آن زمان روسای مذاهب اربعه هنوز به دنیا هم نیامده بودند؛ چگونه می‌توانستند در احکام از ایشان تبعیت کنند؟ این مذاهب کجا و مردم قرن‌های اول و دوم و سوم کجا؟ اشعری در سال ۲۷۰، احمد حنبل در سال۱۳۴، شافعی در سال ۱۵۰، مالک در سال ۹۵ و ابوحنیفه در سال ۸۰ هجری دیده به جهان گشوده اند!!!

بنابراین شیعه از صدر اسلام پیرو خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و متدین به مذهب اهل بیت(علیه السلام) بوده است.

 

//سایت فطرت