او محمود و من محمد هستم

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

من شبیه ترین مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام هستم و حضرت ابراهیم شبیه ترین افراد به آدم علیه السلام در خلق و خلقت بود. حق تعالی مرا از بالای عرش پر عظمت و جلال خود به ده نام نامیده و صفت مرا بیان کرده و به زبان هر پیامبری بشارت مرا به قوم خود داده و در تورات و انجیل نام مرا بسیار یاد کرده و نام مرا از نام بزرگوار خود مشتق نمود.

نام او محمود است و مرا محمد نام نهاد و در بهترین قرنها و در میان نیکوترین امت ها ظاهر گردانید.

- در تورات مرا (احید) نامید زیرا که به توحید و یگانه پرستی خدا مبعوث شده ام و جسدهای امت من بر آتش حرام گردیده است.

- در انجیل مرا (احمد) نامید زیرا که من محمودم در آسمان، و امت من حمد کنندگان اند.

- در زبور مرا (ماحی) نامید، زیرا که به سبب من از زمین عبادت بت ها را محو می‌نماید.

- در قرآن مرا (محمد) نامید، زیرا که در قیامت همه امت ها مرا ستایش ‍ خواهند کرد و کسی در قیامت شفاعت نخواهد کرد مگر به اذن من.

- در قیامت مرا (‌حاشر) خواهند نامید زیرا زمان امت من به حشر متصل است.

- و مرا (موقف) نامید، زیرا که من مردم را نزد خدا به حساب می‌دارم.

- و نیز مرا (عاقب) نامید زیرا که من از عقب پیامبران آمده ام و بعد از من پیامبری نیست.

- و من رسول(رحمت) و رسول (توبه) و رسول (ملاحم یعنی جنگ ها) و منم (مقفی) که از قفای انبیاء مبعوث شده ام و منم (قسم یعنی جامع کمالات).
پروردگارم بر من منت گذاشت و گفت ای محمد! من هر پیامبری را به زبان امتش فرستادم و بر اهل یک زبان فرستادم و تو را بر هر سرخ و سیاهی مبعوث کردم.
تو را به ترسی که بر دل دشمنان تو افکندم یاری دادم و هیچ پیامبر دیگری را چنین نکردم.
و غنیمت کافران را بر تو حلال گردانیدم و برای احدی قبل از تو حلال نکرده بودم بلکه می‌بایست غنیمت‌هایی را که می‌گرفتند بسوزانند.
و به تو و امت تو گنجی از گنج‌های عرش خود که آن سوره فاتحه الکتاب و آیات سوره بقره است عطا کردم.
و من همه زمین را برای تو و امت تو محل سجده و نماز گردانیدم بر خلاف امت‌های گذشته که می‌بایست نماز را در معبدهای خود سجده کنند، و خاک زمین را بر تو پاک کننده گردانیدیم و (الله اکبر) را به امت تو دادم و یاد تو را با یاد خدا مقرون کردم که هرگاه امت تو مرا به وحدانیت یاد کنند تو را هم به پیامبری یاد کنند. (ای محمد! خوشا به حال تو و امت تو)

جلاء العیون، ص ۳۱، علل الشرایع، ص ۱۲۷، معانی الاخبار، ص ۵۰.
کتاب قصص الرسول یا داستانهایی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
نویسنده: قاسم میرخلف زاده

منبع: هارون