او خود را محک زد، ما چطور؟

{عبدالعظیم حسنی فرمود: بر آقا و مولای خود علی بن محمد (علیهماالسلام) وارد شدم، چون نظر آن حضرت بر من افتاد، فرمود: مرحبا ای ابوالقاسم! تو حقا از دوستان ما هستی.
عبدالعظیم گفت: عرض کردم: ای پسر پیغمبر! میل دارم عقاید دینی خود را بر شما عرضه بدارم، اگر مورد پسند باشد بر او ابت‏باشم تا به لقای خداوند برسم.
امام (علیه‏السلام) فرمود: عقاید خود را اظهار نما.
گفت: عرض کردم: من معتقدم خدا یکی است و مانند او چیزی نیست، و از دو حد ابطال و تشبیه بیرون است، خداوند جسم و صورت و عرض و جوهر نیست، بلکه پروردگار اجسام را جسمیت داده و صورت‏ها را تصویر فرموده، و اعراض و جواهر را آفریده است، او خداوند همه چیز و مالک و محدث اشیاء است. عقیده دارم محمد (صلی‏الله علیه‏و آله‏وسلم) بنده و فرستاده‏ی او خاتم پیغمبران است، و پس از وی تا روز قیامت پیغمبری نخواهد بود، شریعت وی آخرین شرایع بوده و پس از او دینی و مذهبی نخواهد آمد. عقیده‏ی من درباره‏ی امامت این است که امام بعد از حضرت رسول (صلی‏الله علیه‏و آله‏وسلم) امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (صلی‏الله علیه‏و آله‏وسلم) است، بعد از او حسن، پس از وی حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی (علیهم‏السلام)، بعد از اینها امام مفترض الطاعه شما هستید.
در این هنگام حضرت هادی (علیه‏السلام) فرمود: پس از من فرزندم حسن امام است لیکن مردم درباره‏ی امام بعد از او چه خواهند کرد؟
گوید: عرض کردم: ای مولای من! مگر جریان زندگی امام بعد از او از چه قرار است؟
فرمود: امام بعد از فرزندم حسن شخصش دیده نمی‏شود و اسمش در زبانها جایز نیست تا آن گاه که از پس پرده غیب بیرون شود و زمین را از عدل و داد پر نماید، همان طور که از ظلم و ستم پر شده باشد.
عبدالعظیم گفت: عرض کردم: به این امام غایب هم معتقد شدم و اکنون می‏گویم: دوست آنان دوست‏خدا، و دشمن ایشان دشمنان خدا هستند. طاعت آنان طاعت پروردگار و معصیت و نافرمانی از آنها موجب معصیت اوست. من عقیده دارم که معراج و پرسش در قبر و هم چنین بهشت و دوزخ و صراط و میزان حقند، و روز قیامت‏خواهد آمد و در وجود آن شکی نیست، و خداوند همه‏ی مردگان را زنده خواهد کرد، و نیز عقیده دارم که واجبات بعد از اعتقاد به ولایت و امامت عبارت‏اند از: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.
در این هنگام حضرت هادی (علیه‏السلام) فرمود: ای ابوالقاسم! به خدا سوگند این معتقدات شما دین خداست که برای بندگانش برگزیده، بر این عقیده ثابت‏باش خداوند تو را به همین طریق در زندگی دنیا و آخرت پایدار بدارد.(1)}(2)


(1)مدرک عربی حدیث: الامالی للصدوق 419; روضة الواعظین 31; کفایة الاثر 286.(ضمنا اصل حدیث در مدرک (2) نیز آمده است.)
(2) منبع: انتظار،فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) /شماره 7، بهار 1382/ عنوان مطلب:"عبد العظیم حسنی (علیه السلام) و روایات مهدویت" از علی‏رضا هزار /صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) مرکز تخصصی مهدویت/مدیرمسؤول و سردبیر: مسعود پورسید آقایی /نشانی:
قم - خیابان شهداء (صفاییه) - کوچه شماره 22 (آمار) - بن‏بست‏شهید علیان بنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) - مرکز تخصصی مهدویت/تلفن: 7740859 /نمابر: 7737160
به نقل از سایت حوزهسایت حوزه