راستی چه انگیزه ای سبب می‌شود که هر روز به رنگی و به شکلی پیامبرمان را بی ارزش جلوه دهیم؟ یک روز عصمت، یک روز علم، یک روز سواد... این چه دردی است که بر پیکره ی جهان اسلام افتاده است که حرمت او را پاس نداریم، ارزش او را بکاهیم و در این راه نه از صداقت که از دروغ و خیال و وهم مدد بگیریم! در این نوشتار برآنیم تا سنت شکنی کرده، در مورد سواد نبی صلی الله علیه و آله از ایشان دفاع کنیم.

او بی سواد نبود(۲)

متاسفانه برخی از برادران اهل سنت ما اصرار دارند پیامبر صلی الله علیه و آله را بی سواد جلوه بدهند. اما اگر سری به کتب خودشان بزنند خواهند فهمید این تصویرگری تنها خیال باطل است.

انه قد قرأ صحیفة لعیینة واخبر بمعناها.
(پیامبر صلی الله علیه و آله) نامه شخصی به نام عیینه را شخصاً مطالعه کرد و از آن‌چه در آّن نوشته شده بود، خبر داد.

المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز - ابن عطیة الأندلسی - ج ۴ - ص ۳۲۲ و تفسیر القرطبی - القرطبی - ج ۱۳ - ص ۳۵۲ و تفسیر البحر المحیط - أبی حیان الأندلسی - ج ۷ - ص ۱۵۱ و مکاتیب الرسول - الأحمدی المیانجی - ج ۱ - ص ۹۶.

قبلی بعدیفطرت