اول از حال امام زمانش پرسید سپس از فرزندان!
(سیزده جمادی الاخری - رحلت ام البنین علیها السلام)

ام البنین که ایمانی استوار و صفاتی نیکو داشت و به مقام شامخ اهل بیت علیهم السلام آگاه بود و به آنها علاقه زیادی داشت چهار جوان خود را در دفاع از امام زمان خود به کربلا فرستاد و مصیبت آ نها را در مقایسه با شهادت فرزند زهرا علیهاالسلام سهل می شمرد. 
درباره جلالت و بزرگی ا و گفته اند:

هنگامی که بشیر به مدینه طیبه آمده و او را از مرگ یکی از چهار فرزندش آگاه ساخت ام البنین فرمود: 
مقصود از این خبر چیست مرا از ابی عبدالله الحسین علیه السلام آگاه ساز.
چون بشیر او را از مرگ چهار فرزندش آگاه نمود فرمود:
"رگ دلم را پاره کردی فرزندانم و هر کسی که زیر آسمان است فدای ابی عبدالله الحسین علیه السلام مرا از حسین علیه السلام آگاه ساز."

کتاب"سحاب رحمت (تاریخ و سوگنامه سید الشهدا ء(علیه السلام))" ص ۴۹۲ و ۴۹۳ عباس اسماعیلی یزدی

 سایت فطرت