برخی از علمای اهل تسنّن میگویند درهر شرایطی کسی به جز خداوند علم غیب نمیداند!قضیّه هنگامی جالب میشود که کتب همین جماعت، پر است از غیب گویی‌های خلفا وصحابه!

وبه این شیوه زبان به طعنه ی شیعیان میگشایند،آنان را غالی و کافر می‌خوانند و استدلالشان برخی ازآیات است غافل ازاینکه اگر همین افراد کمی وقت خویش را در راه مطالعه کتب خویش صرف نمایند خواهند دانست که که کتبشان،پر است از غیب گویی!اینجاست که یاد این ضرب المثل می‌افتیم که:«خار را در چشم‌های دیگری میبینی،درخت نخلی را که درچشم‌های خودت هست را نمیبینی!؟»

 

نمونه‌هایی از غیب گویی‌های ابوبکر:
 

 

الف ـ مالک در الموطأ از ابن شهاب از عروة بن زبیر از عایشه همسر پیامبر اکرم نقل می‌کند:

أبا بکر الصدیق کان نحلها جاد عشرین وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله یا بنیة ما من الناس أحد أحب إلی غنی بعدی منک ولا أعز علی فقراً بعدی منک، وإنی کنت نحلتک جاد عشرین وسقا فلو کنت جددتیه واحتزتیه کان لک وإنما هو الیوم مال وارث وإنما هما أخواک وأختاک فاقتسموه علی کتاب الله، قالت عایشة: فقلت: یا أبت والله لو کان کذا وکذا لترکته إنما هی أسماء فمن الأخری؟ فقال أبو بکر: ذو بطن بنت خارجة أراها جاریة.

ابوبکر بیست اصله از درختان خرمای باغش را به عایشه بخشید، و چون هنگام وفاتش فرا رسید، به او گفت: دخترم! به خدا قسم هیچ چیز بعد از وفاتم از دارایی تو محبوب‌تر و از فقر تو برایم سخت‌تر نیست. بیست اصله درخت خرما از من به تو رسیده‌ است، که اگر از آنها درختان دیگری هم به عمل آوری برای خودت می‌باشد. و امروز تمام اموال من برای وارثان من یعنی دو برادر و دو خواهر توست. آن را بر اساس کتاب خدا تقسیم کنید، عایشه می‌گوید گفتم: پدرم به خدا قسم! اگر ‌چنین است، من یک خواهر بیش‌تر ندارم و آن هم أسماء است، اما دیگری کیست؟ ابوبکر گفت: دختری در شکم دارد که من آن را می‌بینم.

موطأ مالک، ج ۲، ص ۷۵۲، رقم ۱۴۳۸

 

ب ـ عبد الرزاق در المصنف از معمر از زهری از عروه از عایشه نقل کرده است:

قالت: لما حضرت أبا بکر الوفاة قال أی بنیة لیس أحد أحب إلی غنی منک ولا أعز علی فقرا منک وإنی قد کنت نحلتک جداد عشرین وسقا من أرضی التی بالغابة وإنک لو کنت حزتیه کان لک فإذ لم تفعلی فإنما هو للوارث وإنما هو أخواک وأختاک قالت عایشة هل هی إلا أم عبد الله قال نعم وذو بطن ابنة خارجة قد ألقی فی نفسی أنها جاریة فأحسنوا إلیها.

هنگامی که وفات ابوبکر فرارسید به دخترش گفت: دخترم! هیچ چیز بعد از وفاتم از دارایی تو محبوب‌تر و از فقر تو برایم سخت‌تر نیست. از من بیست اصله درخت خرما از زمین باغ خود به تو بخشیده‌ام، که اگر از آنها درختان دیگری هم به عمل آوری برای خودت و گرنه برای دیگر وارثان یعنی: دو برادر و دو خواهر توست. عایشه گفت: آیا برای من خواهری غیر از ام‌ عبد الله هست؟ ابوبکر گفت: آری. فرزندی که از او متولد می‌شود و به قلبم خطور کرده که او دختری خواهد بود؛ پس با او به نیکی و احسان رفتار نمایید.

مصنف عبد الرزاق، ج ۹، ص ۱۰۱، رقم ۱۶۵۰۷
 

 

ج ـ بیهقی در السنن الکبری گفته است

أخبرنا أبو أحمد المهرجانی أنا أبو بکر محمد بن جعفر المزکی ثنا محمد بن إبراهیم البوشنجی ثنا بن بکیر ثنا مالک عن بن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عایشة زوج النبی صلی الله علیه وسلم قالت إن أبا بکر الصدیق رضی الله عنه قال فی الأوساق التی نحلها إیاها فلو کنت جددتیه أو احتزتیه کان لک وإنما هو الیوم مال الوارث وإنما هو أخواک وأختاک فاقتسموه علی کتاب الله فقالت عایشة رضی الله عنها والله یا أبت لو کان کذا وکذا لترکته إنما هی أسماء فمن الأخری قال ذو بطن بنت خارجة اراها جاریة.

عروه بن زبیر از عایشه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه [وآله] وسلم روایت کرده است که عایشه گفت: ابوبکر در باره درختان خرمایی که به عایشه بخشید گفت: اگر از آنها درختان جدیدی به عمل آوردی برای خودت. و از امروز باقیمانده اموالم برای دو برادر و دو خواهرت. آنها را بر اساس کتاب خدا تقسیم کنید. عایشه گفت: پدرم به خدا قسم! اگر چنین است شما این اموال را برای أسماء گذارده‌اید، اما دختر دیگرتان کیست؟ ابوبکر گفت: آن‌که در شکم اوست و من او را دختری می‌بینم.

السنن الکبری، بیهقی، ج ۶، ص ۲۵۷، رقم۱۲۲۶۷

 

و نیز در بسیاری از مصادر دیگر همین مطلب آمده است.

سخنی با پیروان سقیفه بنی ساعده:

۱_مگر نه اینکه میگویید پیامبران ودر صدر آن ها پیامبر اسلام علم غیب نمی‌دانسته!وهرکس بگوید که پیامبر و اهلبیت ایشان علم غیب داشته است،غلو است ودروغی بیش نیست…حال ابوبکر از این قایده مستثنا شده است ویا غلو درباره ی ابوبکر اجتهاد است ودر اجتهاد نیز یک ثواب!بنازم یک بام ودو هوا را!

۲_وقتی شیعه میگوید که درحمله ی سپاهیان ابوبکر به خانه ی حضرت زهرا وامام علی علیهما السلام حضرت محسن – که قبل از بدنیا آمدن با ضربه ی سپاهیان ابوبکر به درب خانه با توجه باینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در پشت دربودند،بافشار در ودیوار بشهادت رسیدند- میگویید شیعیان چقدر دروغ میگویند بچه ای که درشکم بوده است وبا توجّه به اینکه علم در آن زمان تا این حد پیشرفت نکرده بود تا جنسیت فرزند در رحم مادر را تشخیص دهند آیا حضرت علی علی وحضرت زهرا علیهما السلام دستگاه سونوگرافی داشته اند تا جنسیت را تشخیص دهند تا شما بگویید این فرزند پسربوده است یادختر! چگونه میشود جنسیت فرزند بدنیا نیامده را تشخیص داد!؟؟

حال چیزی که عوض دارد گِله ندارد: آیا ابوبکر دستگاه سونوگرافی داشته که این خبر‌ها را داده است!یا ایشان چشم بسته غیب گفته است؟که اگر بگویید غیب گفته است درپاراگراف قبل اشاره نمودیم که علمایتان میگویند به غیر ازخدا کسی غیب نمی‌داند حتّی شخص پیامبر!حال چه شده که ابوبکر غیب گو شده است!خدا می‌داند…!

۳_شما در صحبت‌هایتان به قول خودتان باعقاید ما مزاح‌هایی میکنید! خوب از آنجاییکه از قدیم الأیام گفته اند کمال همنشین در من اثر کرد پس اجازه دهید ما نیز باعقایدتان کمی مزاح کنیم! تا به قول خودتان جنبه تان را بسنجیم!

ظاهرا سخن ابوبکر بدون هیچ رد وبرگشت، درست در آمده است! طبق گفته خودتان معلوم میشود که دستگاه سونوگرافی ایشان، خیلی قوی بوده است، آن هم در زمانی که علم تا این حد پیشرفت نکرده بود.تا فراموش نکرده ام این سؤال را بپرسم که شما می‌دانید که جناب ابوبکر از چه نوع دستگاه سونوگرافی درتشخیص جنسیت استفاده کرده است:اکوگرافی، پژواک‌نگاری، صوت‌نگاری یا دستگاهی که ایشان در آن زمان داشته اند هنوز اختراع نشده است!

علیرضا جعفری

تهیه وتنظیم:اسلام پرس