کتاب اهل سنت واقعی


مولف: محمد تیجانی سماوی
ناشر: بنیادمعارف اسلامی قم
مترجم: عباسعلی براتی
نوبت چاپ: پاییز۷۳
تعداد صفحات: ۴۶۴
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر:

 

/عدم مخالفت سنت پیامبر صلی الله علیه و آله با قرآن در نظر شیعهسنت و قرآن نزد اهل سنت و جماعتتناقض احادیث نبوی نزد اهل سنتصحابه درنظر شیعیانمخال