اهل سنت واقعی

مولف: محمد تیجانی سماوی
ناشر: بنیادمعارف اسلامی قم
مترجم: عباسعلی براتی
نوبت چاپ: پاییز73
تعداد صفحات: 464
قیمت: 2600 ریال
مشخصات ناشر:


عدم مخالفت سنت پیامبر صلی الله علیه و آله با قرآن در نظر شیعه سنت و قرآن نزد اهل سنت و جماعت تناقض احادیث نبوی نزد اهل سنت صحابه درنظر شیعیان مخال