اهل تسنن اعمال و فجایع معاویه و بعض خلفاء را چگونه توجیه می‌کنند؟

پاسخ:
اکثریت تسنن, این همه کشتارهای ناحق و بی‌بندوباریها را که به دست صحابه و خاصه معاویه و کارگردانان وی انجام یافته است, توجیه می‌کنند که آنان صحابه بودند و به مقتضای احادیثی که از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده, صحابه مجتهدند و معذور و خداوند از ایشان راضی است و هر جرم و جنایتی که از ایشان سر بزند معفو است!!! ولی شیعه این عذر را نمی‌پذیرد؛ زیرا:

اولاًُ: معقول نیست یک رهبر اجتماعی مانند پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای احیای حق و عدالت و آزادی بر پا خاسته و جمعی را هم عقیده خود گرداند که همه هستی خود را در راه این منظور مقدس گذاشته آن را لباس تحقق بخشند و وقتی که به منظور خود نایل شد, یاران خود را نسبت به مردم و قوانین مقدسه خود آزادی مطلق بخشد و هر گونه حقکشی و تبهکاری و بی‌بندوباری را از ایشان معفو داند؛ یعنی با دست و ابزاری که بنایی را برپا کرده با همان دست و ابزار آن را خراب کند.

و ثانیاً: این روایات که صحابه را تقدیس و اعمال ناروا و غیر مشروع آنان را تصحیح می‌کند و ایشان را آمرزیده و مصون معرفی می‌نماید از راه خود صحابه به ما رسیده و به روایت ایشان نسبت داده شده است و خود صحابه به شهادت تاریخ قطعی با همدیگر معامله مصونیت و معذوریت نمی‌کردند, صحابه بودند که دست به کشتار و سب و لعن و رسوا کردن همدیگر گشودن و هرگز کمترین اغماض و مسامحه‌ای در حق همدیگر روا نمی‌داشتند.

بنابراین آنچه گذشت, به شهادت عمل خود صحابه‌, این روایات صحیح نیستند و اگر صحیح باشند مقصود از آنها دیگری است غیر از مصونیت وتقدیس قانونی صحابه.
و اگر فرضاً خدای متعال در کلام خود, روزی از صحابه در برابر خدمتی که در اجرای فرمان او کرده‌اند اظهار(۱) رضایت فرماید, معنای آن, تقدیر از فرمانبرداری گذشته آنان است نه اینکه در آینده می‌توانند هرگونه نافرمانی که دلشان می‌خواهد بکنند. (۱) سوره توبه/ ۱۰۰انجمن گفتگوی ادیان و فرق