اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) چه کسانی هستند؟
 

اول: آل در لغت عرب به معنی قوم و قبیله شخص است و شامل زنان نمی‌شود. وقتی گفته می‌شود حکومت فلان کشور از آل ملک فلان است، منظور پسران اوست و در این مورد زنان در نظر گرفته نمی‌شوند. بنابراین آل نبی اساساً شامل زنان آن حضرت نمی‌گردد. آری اگر تعبیر به اهل بیت شود، در لغت شامل پسران، زنان و بقیه بستگان نیز می‌گردد. پس آل در لغت شامل تمام پسران از یک نسل و حتی بستگان نزدیک شخص می‌گردد و معنی اهل بیت نیز در لغت گسترده است و شامل زنان نیز می‌شود.

دوم: رسول خدا صلی الله علیه و اله مفهوم لغوی آل را تغییر داد و آن را در یک اصطلاح جدید اسلامی بکار گرفت. او مفهوم اهل بیت و آل بیت را فقط برای علی، فاطمه، حسن، حسین و نه فرزند از نسل حسین که آخرینشان مهدی علیه السلام است، قرار داد. بنابراین اهل بیت و آل نبی دو اصطلاح خاص نبوی گردید که فقط شامل افراد خاصی گشته و سایر اشخاص را در بر نمی‌گیرد. مثل کلمه صلاة که معنی لغوی آن گسترده و شامل هر دعایی است اما رسول خدا آن را اصطلاحی خاص برای عبادتی مخصوص قرار داد. چنانچه کسی معنی صلاة را در آیة شریفه « و أن أقیموا الصلاة و اتقوه و هو الذی إلیه تحشرون » (الانعام: ۷۲) به دعا تفسیر کرده و بگوید: « هر کس دستانش را بلند کرده و خدا را بخواند یا خدا را با دلش بخواند نماز خوانده » خواهیم گفت که معنی درست و قابل قبولی نیست. چرا که مقصود از قول خداوند در عبارت « أقیموا الصلاة » ‌همان صلاة اصطلاحی است و هرگز به معنی لغوی یعنی دعا نمی‌تواند باشد.در اینجا هم اگر کسی بگوید آل نبی و اهل بیت نبی از نظر لغت شامل پسران و زنان او می‌گردد، خواهیم گفت که کلام پیامبرت را زیر پا مگذار چرا که او آل و اهل بیت را اصطلاح خاص، برای افرادی معین و مشخص قرار داد. پس منظور از آل و اهل بیت در آیات و احادیث شریف همان معنی اصطلاحی خاص آن است نه معنی لغوی، مگر آن که شاهد و دلیل روشنی باشد که بفهماند منظور همان معنی لغوی است.

سوم: دلیل بر کاربرد این اصطلاح خاص نبوی، حدیث کساء است. حدیثی صحیح و گویای این نکته که رسول خدا صلی الله علیه و اله به ام سلمه اجازه ورود به جمع اصحاب کسا را نداد. احمد در کتاب مسندش روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله عبا را از دستان ام سلمه کشید. در حقیقت آن حضرت با این عمل خود ام سلمه را از میان اهل بیت به همان معنی اصطلاحی مورد نظر خارج کرد. احمد در ج ۶ ص۳۲۳ مسند می‌گوید: ام سلمه روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله به فاطمه علیها السلام گفت: « همسر و دو پسرت را بیاور ». فاطمه آنان را حاضر کرد. رسول خدا یک عبای فدکی روی آنها انداخت، دستش را بر آن جماعت نهاد و گفت: «‌ خداوندا این گروه، آل محمدند پس درود و رحمت خود را بر محمد و آل محمد فرست که تو حمید و مجیدی »‌. ام سلمه گفت: عبا را بلند کردم تا من هم به آنان بپیوندم، اما رسول خدا آن را از دستم کشید و گفت تو را به خیر و سلامت. این روایت را ابویعلی در مسندش ج ۲۱ ص ۳۲۳ و ۴۵۶ و طبرانی در معجم کبیر ج ۳ ص ۵۳ و ج ۳۲ ص ۳۳۶ و دیگران نقل کرده اند.

چهارم: با توجه به صراحت حدیث کساء معنی اهل بیت منحصر در افراد خاص و مورد نظر پیامبر است و آن حضرت همسران خود را از آن مقام بلند بیرون و آنان را از میان اهل بیت خارج کرده است. بنابراین هر کس معتقد باشد که زنان رسول خدا نیز جزء‌ اهل بیت او هستند در حقیقت با این خواست و اراده رسول خدا مخالفت کرده و مخالفت با رسول خدا نیز چیزی جز مخالفت با خداوند نیست. به علاوه این عمل ستمی آشکار در حق اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اله است که دیگران را در حق اختصاصی آنان که خداوند بدان مخصوصشان کرده شریک کرده است .

برگرفته از کتاب < پاسخ به پرسش‌های سپاه صحابه >، تالیف آقای علی کورانی عاملی

 


 سایت فطرت