انگار ما گفته بودیم...
یکجوری می‎گویند: «پس چرا دین نتوانست جلوی کرونا را بگیرد» که انگار ما گفته بودیم فلسفه بعثت پیامبران تاسیس بیمارستان و درمانگاه بوده!
یکجوری می‎گویند: «پس چرا با حرم رفتن، مشکل کرونا رفع نشد» که انگار ما گفته بودیم حرم قرار است، شفاخانه اجباری بدون وقت قبلی باشد!
یکجوری می‎گویند: «پس چرا امام زمان نیامد مشکل را حل کند» که انگار امام زمان علیه السلام به ما وعده داده بودند در دوران غیبت، قرار است همه چیز حل شود!
یکجوری می‎گویند: «پس چرا این نمازها به درد نخورد» که انگار خدا گفته بود، نماز بر هر درد بی درمان دواست.تحریریه سایت فطرت